Låsningarna i riksdagen bygger på hållningen att SD måste isoleras. Denna lögn undergräver nu politikens förtroende än mer. Partierna borde sluta ljuga och samtala med Sverigedemokraterna.

Det blir träffsäkert när den fristående socialdemokratiske redaktören Widar Andersson jämför riksdagspartierna med HC Andersens saga ”Kejsarens nya kläder” från 1837. Sagan blottlägger hur nervöst anpassliga vi människor ofta är, att vi vill tycka som alla andra i gruppen. Även när kejsaren går naken, endast iklädd den offentliga lögnens dräkt, spelar de flesta med.

Frågan är vem som i svenska riksdagen ska bli den klarsynte pojken som utropar: ”Kejsaren är ju naken!”

Widar Andersson skriver i ledare:

”Offentliga lögner är skadliga för tilliten och förtroendet i politiken. Alla såg till exempel att SD-ledamöter uppvaktas ivrigt av både S och M och C för att ansluta till deras respektive linjer i frågan om ’vinster i välfärden’ likväl som alla ser att SD sitter tillsammans med alla övriga partier i Försvarsberedningen, ser att SD tillsammans med de borgerliga avsätter en statsminister och röstar fram statsbudgeten för 2019. För att nu bara nämna några övertydliga exempel från den närmaste tiden. Trots detta så är den dominerade journalistiska vinkeln i medierna, på de två största och mest ’hovnära’ ledarsidorna, bland flertalet statsvetare och politiska kommentatorer och i flera framträdande politiska partier att det är att största vikt att nästa regering bygger på en ’fortsatt isolering’ av SD.”

Skälet är att många önskar att man kunde isolera SD, men ”isoleringslinjen är realpolitiskt naken; det ser egentligen alla. Men den kläs i fina låtsaskläder”.

Widar Andersson har naturligtvis rätt i att denna hållning skadar förtroendet för partierna. Även de 1,1 miljoner väljare som röstade på Sverigedemokraterna har rätt att höras. De hade rätt till andre vice talmansposten, men de andra partierna gick ihop för att bryta demokratisk praxis. Det är värre än vad Ungern och Polen gjort.

Det som skadar demokratin är således motståndet mot SD. De undergräver demokratins legitimitet – om väljarna röstar ”fel”. Vad är det om inte diktaturfasoner?

Man kan bara stilla hoppas att de gamla partierna kommer till sina sinnens fulla bruk, och slutar gå runt i låtsaskläder. Man borde föra samtal med SD. Men om de inte slutar upprätthålla lögnerna, får vi ha förtröstan och lita till väljarna i nästa val. Genom folkstyre kan den verklighetens politik som Sverigedemokraterna står för få större inflytande, vad etablissemangen än klär sig i.