EUROPA. Att harmonisera EU-ländernas asylpolitik och få fler länder att ta emot migranter vid en ny kris har strandat. Det blir ingen överenskommelse om ”solidaritet i flyktingmottagandet” innan EU-valet i maj –  ett politiskt bakslag för EU.

Under gårdagen meddelade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos att EU-kommissionen ger upp försöken att nå en överenskommelse  innan EU-valet i maj nästa år.

– Det är dags att vi är realistiska och pragmatiska, sa Dimitris Avramopoulos på en presskonferens i Bryssel.

Förhandlingarna har gått trögt, och nu konstaterar man att ett avtal inte hinner antas formellt. Tidsfristen för att anta det så kallade asylpaketet som syftar att harmonisera EU-ländernas asylpolitik löper ut vid årsskiftet.

Den stora stötestenen har varit den så kallade Dublinförordningen. EU-kommissionen ha föreslagit att EU-länderna ska ta gemensamt ansvar vid en ny flyktingkris och att det ska bli tvingande för alla EU-länder att ta emot flyktingar.

Efter mötet igår konstaterade Avramopoulos att man har misslyckats.

Avramopoulos förslog därför att man bryter ut och godkänner de rättsakter där man är överens.

– Vi vill att att de fem lagförslag som är färdigförhandlade antas nu, och att förhandlingarna om övriga två fortsätter, sa Avramopoulos.

”Ställer upp”
Avramopoulos vill i väntan på en uppgörelse se en tillfällig lösning som innebär att så många länder som möjligt ställer upp och delar på ansvaret för de migranter som räddas i Medelhavet.

somras när Italien och Malta vägrade släppa in migrantfartyg i sina hamnar tog ett tiotal andra länder emot migranter. Avramopoulos hoppas nu att det ska bli fler som gör på samma sätt.

Avramopoulos säger även att en överenskommelsen ska byggas i första hand på frivillighet, men om det blir en ny flyktingkris måste det finnas något säkerhetsnät, en slags minimigaranti som gäller alla, så att de länder som drabbas hårdast inte lämnas ensamma.