Riktningen är avsevärt bättre än regeringens, därför stödjer vi M-KD:s budgetförslag, säger Jimmie Åkesson på torsdagseftermiddagen.

En viktig anledning till att Sverigedemokraterna kan rösta på M-KD:s gemensamma budgetförslag i riksdagen, när det egna förslaget har fallit, är att någon försämring av arbetslöshetsförsäkringen inte längre finns med.

Jimmie Åkesson ser det som ett tecken på att M och KD har lyssnat på SD även om man inte förhandlat med SD.

Om C och L lägger ner sina röster i slutvoteringen, så som de tidigare sagt, kommer M-KD:s förslag med stöd av SD, att få 154 röster i riksdagen, medan regeringens förslag får 144 röster. Därmed skulle M-KD:s förslag bli Sveriges statsbudget för 2019.

Enligt Jimmie Åkesson skulle det vara ännu ett steg mot att ett konservativt alternativ i svensk politik håller på att ta form.

I rätt riktning
Ekonomisk-politiske talespersonen Oscar Sjöstedt visade under pressträffen på skillnader mellan Sverigedemokraternas budget kontra M-KD:s gemensamma reservationen i finansutskottet.

– Det är i vår riktning, sa Sjöstedt, när det gäller rättsväsendet. SD lägger till nära fem miljarder mer, medan M-KD lägger till två miljarder för 2019.

– Helt klart bättre än alternativet, sa Sjöstedt om M-KD:s förslag beträffande försvarsmakten.

Migrationsbesparingar
– Det som kanske förvånar är att M-KD sparar mer på migration år 2019 än vad SD gör. Men åren därefter svänger det, konstaterade Oscar Sjöstedt.

Förklaringen till skillnaden är att SD satsar på fler förvarsplatser för de som ska ut ur landet och andra åtgärder för återvandring. SD drar heller inte ner lika mycket på förvaltningsanslaget till Migrationsverket. De har många ärenden och de måste betas av, därför kan det ställa till problem om man sparar 2019. SD drar istället ner kraftigt åren därefter.

Vård och omsorg: mindre besparing
– M hade tänkt minska anslagen till äldreomsorgen, vilket de dragit tillbaka efter förhandlingar med KD. Det gör förslaget mer lättsmält för oss, sa Sjöstedt.

Både M/KD och vi skjuter till mer resurser till kommunerna, så att de kan möta en kommande lågkonjunktur.

Skatter
– Vi går fram något mer offensivt med skattesänkningar än M. Det beror på att vi fokuserar på lägre löner och pensioner, medan M lägger mer på dem med något högre inkomster, sa Sjöstedt.

M och KD tar, likt SD, bort flygskatten och utvecklar RUT.

Oscar Sjöstedt kritiserade M/KD för att de inte rullar tillbaka den nya skatten på sjukvårdsförsäkringar.

– Den osedvanligt ogenomtänkta skatten på sjukvård blir kvar. M/KD klarar inte av att rulla tillbaka den, fråga mig inte varför.

Två problem
När Jimmie Åkesson summerade genomgången såg han två problem för SD att rösta på M och KD. I budgettexten skriver man att man vill sänka arbetslöshetsförsäkringen. Men i budgettabellerna finns inga skarpa förslag att sänka taket i a-kassan eller liknande. Att ändringar uteblir underlättar för SD att stödja deras reservation.

– M hade plockat bort två miljarder från äldreomsorgen, vilket var problematiskt, sa Jimmie Åkesson. Men efter uppgörelse med KD finns de nu kvar.

Satsningen i förra årets statsbudget på äldreomsorgen var tänkt att vara tillfällig men Sverigedemokraterna vill förlänga anslaget och kanske permanenta det.

Sammantaget ser partiet därmed att M och KD:s förslag är bättre än alternativet.

– Utifrån det vi vet nu, kommer vi när vår budget har fallit att stödja M-KD:s reservation i finansutskottet, summerade Åkesson.