Ingenting är svenskt. Det är varuhuset Åhléns julbudskap 2018. Är föraktet mot allt svenskt fortfarande gångbart rent kommersiellt? Ann Heberlein ringde upp Åhléns kommunikationsavdelning.

Vad vill Åhléns säga med Sverigehatet? Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, fann budskapet något förbryllande så hon ringde upp Åhléns och bad deras kommunikatör förklara vad Åhléns vill förmedla till sina kunder när företaget framhåller att den svenska julen egentligen är ett misch-masch av tyska, holländska och turkiska traditioner. Hon återger samtalet på sin hemsida:

*

”Jo, men vad är då det budskapet”, försökte jag, ”vad är det ni vill föra fram?”.

”Ja, alltså det är ju budskapet”, svarade Åhléns kommunikatör.

”Så budskapet är alltså att det inte finns någon svensk jul”, sade jag i ett generöst försök att hjälpa henne på traven.

”Eh…”, svarade kommunikatören.

”Vill ni kanske ägna er åt folkbildning? I så fall kan jag upplysa dig om att den tomte ni avser, Sankt Nikolaus var en grekisk biskop…”

Kommunikatören skrattade nervöst och bad mig vänta. Sen tryckte hon helt sonika bort mig.

*

Eftersom Åhléns själv inte vill svara, gör Heberlein en egen analys:

Åhléns vill upplysa folket om mångkulturens välsignelser. De ägnar sig åt moralisk fostran av sina kunder. Jag undrar vilken reklambyrå som ger det stora varuhuset så dåliga råd (…) Att vintern 2018, när mångkulturens misslyckande står i öppen dager, käckt proklamera att det inte finns något som är svenskt tyder på en utpräglat dålig fingertoppskänsla.

Heberlein summerar invändningen mot budskapet i reklam:

Den svenska masochismen är lika bisarr som oattraktiv. Självfallet finns det svenska värderingar, svensk kultur, svenska traditioner och ja, en svensk jul. Ingen annanstans i världen firas julen på samma sätt som i Sverige. Oavsett julgranens, saffransbullarnas och jultomtens ursprung är kombinationen unik för Sverige. Att benämna något ”svenskt” innebär givetvis inte att det benämnda – en värdering, maträtt eller tradition – inte existerar någon annanstans i världen. Det innebär att fenomenet omfattas av en majoritet svenskar.

Nu kan reklamen ha som syfte att skapa uppmärksamhet av just detta slag, men Åhléns upplever det uppenbarligen inte som skadligt att väcka irritation och ta ställning i en fråga som denna. Man måste utgå ifrån att majoriteten av opinionen – och kundunderlaget – finns på denna sida.

*