DANMARK. Nästan 1 000 somalier förlorar sina danska uppehållstillstånd, efter att myndigheterna började granska dem i början av 2017. Besluten beror på att man anser att  det nu är säkert i delar av Somalia och att flyktingarna och deras familjer därför ska resa hem. 

Det är dags för dem att åka hem nu, menar invandringsminister Inger Støjberg (V).

– Om du inte längre behöver vårt skydd och ditt liv och din hälsa inte längre är i fara i ditt hemland, och särskilt i Somalia, måste du naturligtvis återvända hem och bygga upp det land du kommer ifrån, säger  Inger Støjberg (V), enligt DR.

Ministern påpekar också att man noga granskat varje enskilt fall och alltid baserar sig på fakta.

Hittills har 516 flyktingar förlorat sitt uppehållstillstånd och med dem 412 familjeåterföreningar. Det är flera år sedan det var en självklarhet att få asyl vid flyg från Somalia till Danmark.

Det är möjligt sedan Danmark 2015 ändrade sin invandringslag, en lagändringen som egentligen var riktad mot syrier, i samband med asylvågen samma år, men som även kom även att tillämpas på somalier. Men det är en ny praxis att somaliska invånare riskerar att få sina uppehållstillstånd indragna  eller nekade förnyelse.

– Vi tittar på varje enskilt fall och vi vet mycket om Somalia. Det är alltid så att ”fakta” genomförs hela tiden, det vill säga helt enkelt se på villkoren. Jag litar fullt på myndigheternas beslut, säger ministern.

Om den tidigare flyktingen bestämmer sig för att resa, finns det tillgång till repatrieringsstöd på nästan 140 000 kronor per vuxen och 42 000 kronor per barn.

Men trots att en medelstor familj kan komma hem med mellan 300 000 till 400.000 kronor, är det bara 42 somalier som återvänt till Somalia förra året och 32 hittills i år.

Farlig situation
Danska flyktingrådet, som har funnits i Somalia i flera år, menar att säkerhetssituationen är för dålig.

– Det är ett tydligt tecken på att människor inte känner sig säkra att återvända hem och att de inte ser en framtid för sig själva och deras barn och familj i Somalia. Att de inte känner sig säkra om de återvänder hem, annars skulle många fler acceptera erbjudandet, säger generalsekreterare Christian Friis Bach.

Han anser att utlämningsverkets granskning och beslut att dra tillbaka uppehållstillstånden är för tidiga och att det inte dags att återvända hem än.

Invandring- och integrationsminister Inger Støjberg (V) hävdar dock att Migrationsverkets bedömning är korrekt.

– Jag tror att säkerheten är tillräckligt bra, säger hon och tycker att migranten måste acceptera pengarna och åka hem och börja ett nytt liv.

Danmark ska ha ett muntligt avtal med Somalia där landet tar tillbaka repatrierade somalier i utbyte för hjälp av att bygga en polisstyrka, enligt Politiken. Avtalet omfattar emellertid bara 12 personer per år, enligt tidningen.