Den fackliga tankesmedjan Katalys riktar idag hård kritik mot hur Socialdemokratin drev sin valrörelse och mot att man utropade sig som valets vinnare på valnatten.

Utvärderingarna om riksdagsvalet har lyst med sin frånvaro. Det beror nog på att regeringsbildningen blivit en fortsättning på valrörelsen. Det är svårt att utvärdera när man inte vet ”facit”, vilka som till slut hamnat i regeringen och ska leda landet.

Några som ändå dragit slutsatser om valrörelsen är den fackliga tankesmedjan Katalys. Och man är inte nådig mot ”sitt” parti, Socialdemokraterna.

Falskspelet på valnatten
Till att börja med är man mycket kritisk till att partiet utmålat sig som segrare i valet.

– Det finns något väldigt farligt med hur S hanterar valförlusten. Den största risken för arbetarrörelsen nu är att man är nöjd och glad. Att man är apan som håller för både ögon och öron, säger Enna Gerin, huvudsekreterare för eftervalsanalysen till SvD.

Ja, vi är många som flabbade åt att alla partiledare, också de stora förlorarna, på valnatten uppträdde som om de vunnit valet. Man viftade glatt med blomsterkvastar inför kamerorna. Detta var ett sjukt skådespel som får än fler väljare att tappa förtroendet för politikerna. Ljuger man om så uppenbara och lättbevisade uppgifter, vad ljuger man mer om?

Ledarskap handlar om att alltid tala sanning (även om man inte alltid kan säga hela sanningen). Winston Churchill var efter två år med ständiga förluster under andra världskriget nära att bli avsatt som premiärminister 1942. Det som räddade honom var att brittiska folket litade på honom. Han hade aldrig lovat några snabba segrar, utan tvärtom talat om ”blod, slit, tårar och svett”. Denna uppriktighet räddade Churchill. Något att fundera på för svenska politiska ledare….

Motstridiga signaler med hårda och mjuka budskap
Katalys menar att S valstrategi var splittrad. Den gick ut på en tvåstegsraket där S först fokuserade på hårda sakfrågor som migration och brott och straff för att neutralisera hjärtefrågor för M och SD, för att sedan satsa på klassiska välfärdsfrågor i slutet av valrörelsen.

– Vi som har insyn i partiet såg hur det skapade en stor splittring inför öppen ridå, bara några månader före valet, säger Enna Gerin.

Tankesmedjan menar att många mjuka välfärdsfrågor (höjda pensioner, vinstreglering i välfärden och resurser till förlossningsvården) hamnade i skuggan av debatter kring tiggeri och stramare flyktingpolitik. De hårda och tuffa budskapen tog udden av de mjuka. Och tvärtom. S tappade åt båda hållen eftersom väljarna misstrodde partiet.

Locka tillbaka SD-väljare
– Det är ett stort misstag från S att man underskattar väljarna som gått till SD och tror att de kan lockas tillbaka med högerpopulism. Vi menar att man i stället kan locka dem med klassisk vänsterpolitik som bygger på en ny ekonomisk politik, säger Enna Gerin.

Katalys tror att man med vänsterpopulism kan få en nystart för Socialdemokratin.

– Möjligheterna för att presentera en ny ekonomisk politik som bryter med nyliberalismens dogmer och utmanar status quo har aldrig varit större, skriver Enna Gerin i pressmeddelande.

Katalys har inte förstått
Denna förhoppning om att locka tillbaka väljare till S genom traditionell vänsterpolitik saknar trovärdighet. Idag är det allt annat överskuggande hotet mot välfärden att politikerna låter hundratusentals människor komma till Sverige från kulturer där den sammanhållning som krävs för ett välfärdssamhälle fullständigt saknas.

Det finns bara en förklaring till de historiska framgångarna för den svenska modellens välfärd och de välståndsskapande krafter den förutsätter och bygger på: sammanhållning, gemenskap och tillit mellan medborgarna i landet.

Invandringspolitiken raserar denna förutsättning för ett tryggt välfärdssamhälle. Det spelar ingen roll hur många miljarder man ”tar från de rika och ger till de fattiga”, om miljarderna går till invandrare på fattigpensionärernas, de utsatta skolelevernas, de sjukas och handikappades bekostnad.

Och än viktigare, vänsterpolitikens miljardomfördelningen spelar ingen roll om de fattiga utsätts för kriminella gäng medan polis, rättsväsende och politiska etablissemang backar undan. Vad betyder vänstersnacket när kvinnor inte vågar gå ut i sitt eget bostadsområde på kvällen?

Pengar är inte allt
Vänsterns problem är att pengar inte är det enda väsentliga verktyget. Svenska värderingar står alltmer i centrum. Jag hörde en föreläsning om Machiavelli i Axess-TV igår. Redan på 1500-talet förstod man att det krävs ledarskap för att motverka moraliskt förfall. Medborgarna måste känna det meningsfullt att stödja statens institutioner, och då måste de skötas på ett sätt som inger förtroende i befolkningen. Sverige har varit världsbäst i denna gren, men nu rasar vi rakt ner i botten.

Varken allianspartierna eller Socialdemokratin har levt upp till Machiavellis krav. Man låter landet hamna i moraliskt förfall genom att belöna dem som inget gjort för landet, medan de som betalat sin skatt lämnas därhän. Och då alltså inte bara i ekonomisk mening, utan också i viktiga trygghetsfrågor.

På denna krypande oro och känsla av orättfärdigheter i staten har Socialdemokratin inga svar. Varken partiledningen eller dess vänsterkritiker.