WRJoeWXGWmI

Alma Johansson borde hedras i riksdagen tillsammans med Raoul Wallenberg. Hon gjorde heroiska insatser för att rädda kvinnor och barn från de svåra umbäranden som armeniska folket utsattes för och som eskalerade till folkmord 1915-22.

Under invigningen av en utställning i riksdagen till minne av folkmordet på armenier framförde riksdagsman Björn Söder (SD) detta förslag, som han också lämnat motion om. En del av utställningen hedrar de skandinaviska kvinnor som gjorde stora humanitära insatser på plats.

Det var under första världskriget som turkiska styrkor utförde folkmord på de kristna armenierna i det som då var östra delarna av Ottomanska riket. Under folkmordet mördades runt 1,3 miljoner människor.

För sjuttio år sedan formulerades de första internationella juridiska rättsreglerna kring brott mot folkrätten, så som folkmord. Dessa regler grundades på rapporterna om de massakrer som armenier utsattes för av turkar under första världskriget. Därefter har flera andra folkmord utförts, inte minst Förintelsen mot det judiska folket.

Sveriges Riksdag erkände 2010 folkmordet på armenier, men ingen svensk regering har fullföljt erkännandet. Något som Björn Söder kritiserade i sitt invigningstal och utvecklar i intervju med Samtiden.

Frågan är känslig. Turkiet reagerar kraftigt mot alla försök att uppmärksamma de övergrepp som begicks mot det armeniska folket. Men Björn Söder uppmanar en kommande regering att ta frågan på största allvar och erkänna folkmordet som då begicks.

En av de kvinnor som uppmärksammas är Alma Johansson (1881-1974) som var svensk missionär verksam i Osmanska riket i början av 1900-talet, främst hos armenier och andra kristna minoriteter. Hon drev barnhem för föräldralösa och tjänstgjorde som sjuksköterska och barnmorska. I Armeniens huvudstad Jerevan finns vid det mäktiga folkmordsmonumentet en minnesplatta som hedrar Alma Johansson.

Björn Söder föreslår i riksdagsmotion att Alma Johansson ska få en plats i ”de goda gärningarnas rum” i riksdagshuset, tillsammans med andra hjältar som Raoul Wallenberg.

I motionen heter det: ”Historien har många gånger skrivits av män, vilket resulterat i att de kvinnliga hjältar som funnits genom historien oförtjänt fått en mer tillbakadragen plats. Men de kvinnliga hjältarna finns och Alma Johansson är en av dem. Jag anser att Alma Johansson är en människa att lyfta och uppmärksamma under den goda gärningen och därför bör hon tillägnas en plats i de goda gärningarnas rum i riksdagen.”

Björn Söder, riksdagsledamot, och Artak Apitonian, Armeniens ambassadör, invigde utställningen som hedrar minnet av de 1,3 miljoner människor som dödades i Armeniska folkmordet. Och de skandinaviska kvinnor som bidrog till att lindra lidandet, bland dem Alma Johansson. Foto: Dick Erixon.