När Oscar Sjöstedt (SD) presenterade partiets budgetmotion i riksdagen stod de mjuka frågorna i fokus. Pensionärerna och de med lägre inkomster får mest. Arbetslösa får bättre villkor i obligatorisk A-kassa. Småföretagarnas situation ska underlättas. Och kommunernas sociala verksamhet stärkas.

Att stärka Sverige inför en kommande lågkonjunktur har varit ett övergripande mål för Sverigedemokraterna i budgetarbetet.

Löntagare och pensionärer
Budgetförslaget ger alla löntagare lägre skatt med 25 miljarder kronor, men de med lägre inkomst och pension får tre gånger så mycket som de med högre inkomst. Allra mest går till åldersgruppen 65-74 år, som får 11.100 kr/år i stärkt ekonomisk standard nästa år.

Om man ser till inkomstnivå får de med lägre inkomster, upp till 200.000 kr i årsinkomst, mest nära 3 procents ökning i ekonomisk standard. De med högre inkoster får också sänkt skatt, men det hamnar på omkring en procentsökning i ekonomisk standard i form av skattesänkning.

Arbetslösa
Partiet prioriterar också arbetslöshetsförsäkringen genom att föreslå höjt tak i a-kassan till 1200 kr/dag (de 100 första dagarna). Samtidigt slopar man a-kasseavgiften, vilket ger alla som idag är medlemmar i a-kassa en stärkt privatekonomi, men normalt 110-155 kr i månaden.

Dessutom vill Sverigedemokraterna att a-kassan ska bli statlig och obligatorisk istället för att ligga på fackföreningar. Därmed kommer a-kassan att omfatta många fler. Idag är nästan en tredjedel av arbetskraften inte med i a-kassa, vilket partiet anser oroande med tanke på att lågkonjunktur väntar. Färre kvinnor är dessutom med i a-kassa än män, vilket innebär att förslaget gynnar kvinnor mest.

Kommunernas sociala verksamhet
De ovan föreslagna statliga åtgärderna underlättar för kommunerna, eftersom färre behöver söka socialbidrag vid en lågkonjunktur och arbetslöshet. Men kommunerna får också ett nettotillskott på över tre miljarder kronor till den välfärd som i hög utsträckning utförs av kommunerna.

Polis och försvar
Men, som framgår av intervjuen i klippet ovan, innebär inte profileringen av de mjuka frågorna att partiet har glömt löften om stärkt polis, rättsväsende och försvarsmakt. Här finns tillskott på 5 miljarder till polis och rättsväsende för 2019, och med 7,5 till försvaret.

Lyssna på Samtidens intervju med Oscar Sjöstedt nedan.

Samtidens intervju med Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson, som på torsdagen presenterade  Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 i riksdagens pressrum.