MALMÖ. Malmös uteliggare får sämre villkor av kommunen. Minskning av antal platser. Inga kvinnor. Hårdare gallring. Skåne stadsmission som haft avtalet i 18 år väljer därför att lägga ner.  – Vi kan inte bedriva en värdig och trygg verksamhet utifrån de nya förutsättningarna, säger Marie Hendra, tf direktor.

Skåne Stadsmission har drivit Malmös Nattjour i 18 år enligt avtal efter upphandling med Malmö stad. Nu har man valt att inte svara på den senaste upphandlingen på grund av ändrade förutsättningar. Därmed upphör verksamheten vid årsskiftet.

– Kommunen har troligtvis gjort sina prioriteringar utifrån en stram ekonomi och de erbjuder det de måste utifrån Socialtjänstlagen. Vi väljer dock att stå upp för våra värderingar och syn på hur verksamheter som möter de mest utsatta ska bedrivas, säger Marie Hendra, tf direktor, i ett pressmeddelande.

Förutsättningarna i det nya uppdraget enligt upphandlingen är: En minskning av platserna från 20-25 till 14,  en avgränsad målgrupp: Bara personer med psykisk ohälsa och missbruk, åldern höjs från 18 till 20 år, inga platser får erbjudas kvinnor. Platserna ska kunna förbokas hos kommunen, vilket innebär att det i praktiken kanske inte ens finns 14 akutplatser på kvällen, skriver Stadsmissionen, som redan i dagsläget tvingas neka människor för att det är fullt.

– Vissa kvällar har vi fått neka så många som 10 personer. Ett kösystem med två medarbetare som ska göra en allt hårdare gallring i dörren är varken värdigt för deltagarna eller acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt, säger Marie Hendra.

Förändring
Under alla de år som Nattjouren har funnits har både det omgivande samhället och de människor som lever i akut hemlöshet som grupp förändrats. Från början levde de flesta som besökte Nattjouren med psykisk ohälsa och beroende.

– Denna grupp finns kvar och har fortsatt stort behov av stöd, men samtidigt har det tillkommit andra grupper som av helt andra skäl än tung social problematik hamnat i akut hemlöshet och utanförskap, säger Matilda Jägerdén, enhetschef på Skåne Stadsmission.

Unikt stöd
Skåne Stadsmission framhåller att deras stöd har varit unikt både vad det gäller akut hjälp med mat, kläder och hygien och det professionella och medmänskliga stödet.

Förutom socialt stöd i form av kurator har deltagare på Nattjouren fått tillgång till Stadsmissionens övriga verksamheter. Café David har funnits i samma hus som Nattjouren i 10 år och är den enda verksamheten i Malmö öppen för människor som lever i hemlöshet 365 dagar om året.

Läkare och arbetsträning
Man har även haft tillgång till Grönegatans gåvomottagning med nödstöd och matutdelning, möjlighet till arbetsträning, juridisk rådgivning, Stadsmissionshälsan med sjuksköterska, läkare och tandläkare, kreativ verksamhet, uppsökarteam samt så kallade livsberättargrupper för äldre.

– Vi ser det som viktigt med ett helhetsperspektiv i arbetet med människor i utsatthet, säger Matilda Jägerdén.

Reducerade
Men detta är det slut med snart.

– I upphandlingen är vi dessutom reducerade till att bara vara utförare och det rimmar inte med vårt uppdrag som idéburen organisation. Vi är utförare men vi är också röstbärare för de målgrupper vi möter. Vårt arbete bygger på relationer och på att deltagarna har ett stort förtroende för oss, säger Marie Hendra, som betonar vikten av långsiktighet, kontinuitet och flexibilitet.