BUDGET. Oscar Sjöstedt (SD) kritiserade övergångsbudgeten och sa att den är en förlängning av rödgröna styret. Stöd till kommunerna saknas.  – Vi kommer att behöva preppa Sverige för lågkonjunktur innevarande mandatperiod, säger Oscar Sjöstedt (SD).

Övergångsregeringen presenterade under torsdagen en budgetproposition för 2019.

– Det här är en avskalad budget utan partipolitisk inriktning som ger goda förutsättningar för en ny regering att föreslå ändringar utifrån sin politiska inriktning, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Kommunerna får inte de utlovade extrapengarna på fem miljarder kronor. Däremot är en av de största punkterna en sänkning av pensionärsskatten, som kostar statskassan fyra miljarder kronor.

Men som enligt experter kan komma att ätas upp av skattehöjningar som kommunerna kommer att tvingas till.

Tvingats ta emot nyanlända
För Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, är budgetförslaget inte opolitiskt utan en förlängning av ett rödgrönt styre. Och staten kommer behöva ta ett större finansiellt ansvar för kommunernas situation, menar han.

– Därför kommer det att finnas med i Sverigedemokraternas budgetförslag som kommer inom kort.

Det kommer även att finnas med skattelättnader för såväl löntagare som pensionärer.

Skattehöjningar
– Kommunerna kommer att bli tvingade till skattehöjningar om staten inte tar ansvar för den situation staten har skapat. Man har tvingat kommunerna att ta emot en stor andel nyanlända utan att ha en plan för detta.

Anledningen till att kommunerna hamnat i detta är enligt Sjöstedt ”en misslyckad ekonomisk politik och en okontrollerad invandringspolitik”.

Satsa på företagarna
– Istället för massiva subventioner kommer vi satsa direkt på företagerna, med sänkta arbetsgivaravgifter och ett tydligt fokus på de minsta företagen.

– Det handlar om att möta den kommande lågkonjunkturen.

Komplett fiasko
Sjöstedt pekade på ”vad fyra år av socialistisk politik har lett till” och exemplifierade med etableringsjobb och extratjänster, som han kallade ett ”komplett fiasko”, och en ”övertro på subventionerade låtsasjobb”.

– Etableringsjobben där 93 procent INTE går vidare till riktiga jobb, trots att miljarder efter miljarder plöjts ner.

Eller extratjänsterna där 19 000 är anställda på helt subventionerade arbeten.

– Facit är 100 riktiga jobb till en kostnad av 3 miljarder – ger det 30 miljoner kronor per enskilt jobb. En fullständigt misslyckad arbetsmarknadspolitik.

Sämst per capita
Arbetslösheten, som regeringen lovade skulle vara lägst i EU, där har Sverige istället sjunkit från 10 till 18:e plats.

– Vad gäller tillväxt per capita ligger Sverige enskilt sämst jämfört med alla 28 medlemsländer, enligt siffror från IMF, fortsätter Sjöstedt.

Företagarfientlig
Regeringen driver även en politik mot kvinnligt företagande och mot integration, hävdar Oscar Sjöstedt.

– Rutavdraget däremot är S-regeringen helt emot, en sektor där en majoritet är kvinnor, och där hälften är födda i ett annat land. Liksom att man vill lägga ner privata välfärdssetorn, där 65 procent är kvinnor.

Gemensam budget
En budgetstrid väntar om några veckor. M och KD har öppnat för en gemensam budget, som även SD säger sig vara redo att stödja, vilket skulle kunna fälla övergångsregeringens budget.

C och L har ännu inte bestämt sig om de ska lägga fram egna budgetmotioner, och vill i nuläget inte heller svara på hur de kommer att rösta i riksdagen.

Oscar Sjöstedt uppmanar M och KD att lägga ett eget budgetförslag, med bland annat satsningar på polis och rättsväsende, åtgärder för att förkorta vårdköer och minskade migrationsrelaterade utgifter.

– En sådan budgetmotion skulle kunna få stöd om vår egen röstas ner, säger han.