KARLSKRONA. Kammaråklagare Lena-Marie Bergström har åtalat Christopher Larsson (SD) för hets mot folkgrupp. Efter att ha delat SD-fientligt material har hon prövats och anses  jävig och tas därmed bort från ärendet. Men åtalet mot Larsson kvarstår.

Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskrona Christopher Larsson har åtalats för hets mot folkgrupp av kammaråklagare Lena-Marie Bergström.

Christopher Larssons inlägg skrevs med anledning av invigningen av en minaret för böneutrop från en moské i Karlskrona 2017.

”En sorgens dag sker på fredag, då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att ’Allah är stor’, samma fras ’Allah akhbar’ som islamister skriker när de spränger sig i luften”.

Inlägget polisanmäldes av Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot. 

SD-fientlig
Men efter att det uppdagats att åklagaren delat SD-fientliga inlägg på Facebook, bland annat en film där man likställer partiet med nazisternas framfart i Hitlers Tyskland, har Christopher Larsson begärt prövning av åtalsbeslutet och anmält åklagaren för jäv.

Det är också andra gången Lena-Marie Bergström åtalar en Sverigedemokrat för hets mot folkgrupp.

Får inte handlägga ärendet
Nu har högre åklagare beslutat att åtalsbeslutet ska stå kvar, men att åklagaren Lena-Marie Bergström inte får fortsätta att handlägga ärendet.

– Innehållet i den delade filmen är sådant att det skulle kunna tolkas som om åklagaren genom delningen har gjort ett politiskt ställningstagande som innebär att Sverigedemokrater på ett generellt plan är rasister, säger överåklagare Mats Svensson.

Bedömningen i beslutet är därför att åklagaren är jävig. Vid en objektiv betraktelse måste åklagarens delning av den aktuella filmen anses utgöra en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till åklagarens opartiskhet i målet, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Mats Svensson påpekar att delningen av filmen är en privatsak och att Åklagarmyndigheten inte får lägga sig i vilka åsikter de anställda har eller hur de använder sin yttrandefrihet.

Bedömningsfråga
Åtalet av SD-politikern kvarstår ändå.

– Åtalet kommer att prövas av tingsrätten. Det är en bedömningsfråga om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal.

– Det finns utrymme för olika ställningstaganden utan att det ena kan sägas vara mer riktigt än det andra. Därför har jag inte ändrat åtalsbeslutet, säger överåklagare Mats Svensson.

Vilken åklagare som tar över den fortsatta handläggningen av ärendet är inte klart ännu.