Alla partier utom SD röstade förra veckan igenom en ny TV-skatt som ersätter TV-avgiften. Det betyder att alla måste betala för public service, även de som inte tittar på SVT, SR och UR. Protesterna mot skatten ökar.

Från 1 januari ska alla betala 1300 kr per år och person i en TV-skatt. Det beslutade riksdagen i förra veckan. Nu ökar protesterna mot detta nya tvång att betala för public service även om man inte har en TV-apparat.

Uppropet ”RIV UPP skattefinansieringen av Public Service” har startat och redan samlat in över 22.000 namn. I upproret heter det:

Att oreformerat cementera Public Service-bolagen i deras nuvarande form med fallande tittarstöd och förtroendesiffror är djupt oansvarigt.

Att göra anspråk på medborgarnas pengar för att finansiera mediaproduktion som av många inte efterfrågas är oetiskt.

Vi kräver att beslutet rivs upp och frågan omprövas.

Ett parti som röstade emot TV-skatten, Sverigedemokraterna. Partiet kräver bättre garantier för att public service ska bli mer balanserat för att det ska vara möjligt att skattefinansiera verksamheten.