SKÅNE. Alliansen uppges vara i chock över tomma lador i Region Skåne. Ekonomin är så dålig att regionstyrelsens ordförande, Carl Johan Sonesson (M), kallar den  ”nattsvart” och jämför med Lyxfällan. – Det behövs en liknande skuldsanering, säger han.

De svenska landstingen och regionerna präglas efter valresultatatet av ett maktskifte från röda till blå styren. Ett av dem är region Skåne som tar över efter rödgrönt styre.

Nu uppges de vara chockade av hur ekonomin ser ut. Enligt den nytillträdda alliansen (M, L, C och KD) i region Skåne har styret använt mer pengar än de har fått, eller planerat för. Man kallade till pressträff för att berätta om det ekonomiska läget.

– Vi visste inte att det var så illa när vi fick pappren på bordet, säger Carl Johan Sonesson (M).

Annette Linander (C) är nytt regionråd och ledamot i regionstyrelsen, uppger också att hon är chockad av de dåliga siffrorna.
– Det blev en chock. När vi satt i opposition kände vi till att ekonomin inte var bra, men inte att det var så illa. Vi har föreslagit flera åtgärder, som det dåvarande rödgröna styret tog till sig. Men det har inte varit tillräckligt, säger hon.

En miljard underskott
Skånes universitetssjukhus, Sus, är ett av de stora orosmolnen. Sjukhuset redovisar ett minus på 651 miljoner i år. Sammantaget är underskottet i den skånska sjukvården nästan en miljard i år, enligt prognosen.

Sjukvårdens behov nästa år är 2,1 miljarder, som inte täcks av det föreslagna regionbidraget på nästan 34 miljarder.

Vårdköerna har vuxit. Detta trots ett tillskott på sex miljarder till vården de senaste åren och 2 500 nya anställda. Kostnaderna för läkemedel har skenat i väg med 334 miljoner.

Soliditet minus
Regionens soliditet ligger på minus 77 procent. Det motsvarar en skuld per skåning på 15 000 kronor på det egna kapitalet. Soliditeten bör ligga en bra bit på plussidan.

Det fattas en miljard kronor nästa år om regionen ska kunna uppnå alla mål med balans i ekonomin och kunna genomföra planerade investeringar i sjukhus och kollektivtrafik.

För att klara det behövs en förstärkning av ekonomin med två miljarder.

Nu underskott
Region Skåne totalt har gått med överskott de senaste åren men i år beräknas ett underskott på 162 miljoner kronor.
– De tidigare överskotten räcker inte för att klara det så kallade överskottsmålet. Det ska vara två procent när driften är betalt. Det behövs för att slippa låna så mycket till de stora investeringar på mellan 40 och 60 miljarder som ska användas till nya sjukhus och utbyggnader samt tvåvåningståg mellan Helsingborg och Köpenhamn.

Dessutom riskerar regionen att få betala ytterligare 280 miljarder mer i utjämningsavgift till andra landsting.

Skattehöjning
Alliansen jobbar nu med att ta fram en budget för 2019. Alla partier säger att en skattehöjning inte är utesluten.
– Antingen höjer vi intäkterna, eller sparar. Det tittar vi på nu, säger Carl-Johan Sonesson.

Struntprat
Oppositionens Henrik Fritzon (S) säger att det är struntprat att ekonomin är misskött. Tomma lador stämmer inte.
– Vi har inte lånat till driften och vi har halverat kostnadsutvecklingen. Nu har vi god kontroll på bemanningen och när vi styrde genomförde vi kostnadsbesparingar på en halv miljard.