Enligt förskolechef i Motala är Luciafirande kränkande och diskriminerande och därför olagligt enligt skollagen. Hon förklarar att förskolan också har ett barnperspektiv och Luciafirande strider mot det.

Enligt förskolechef Anna Karmskog finns det flera skäl bakom beslutet att inte fira lucia på Kärrbaken. Att diskutera det hela med vårdnadshavarna har aldrig varit aktuellt.

– Det är inte något de kan vara med och bestämma. Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon, säger Anna Karmskog till Motala & Vadstena Tidning, MVT.

Det finns många fler skäl till att inte fira Lucia. Utöver att det är kränkande, diskriminerande och saknar barnperspektiv.

– Många köper in luciadräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Det känns inte rätt att utsätta vårdnadshavare för det, att de ska tvingas köpa dessa, säger hon.

Ur ett likvärdighetsperspektiv blir det fel om inte alla familjer har råd att köpa dräkterna, och det räcker med att en familj inte har råd att köpa lussekläder, för att Luciafirande ska falla ur det perspektivet.

Ett femte skäl att stoppa luciatåget är att det kan ifrågasättas ur genusperspektiv.

En sjätte anledning till förbjuda luciafirande är att det inte är ett arrangemang som ingår i läroplanen.

Samtidigt lever traditionen vidare på många andra förskolor, på olika sätt.

– Man gör olika tolkningar, säger förskolechefen.