UPPSALA. Det så kallade utsatta området Gottsunda har varit känt i flera år. Men fler stadsdelar tillkommer i Uppsala, enligt kommunstyrelselsens ordförande Erik Pelling (S). – Det har blivit något av ett laglöst land där kriminella tagit över, säger han.

Stadsdelarna Gränby och Kvarngärdet har varit hårt drabbade av våldsdåd och kriminalitet det senaste året. I Gränby sköts en man till döds på öppen gata i fredags.

Enligt Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, har Uppsala kommun fått oroväckande signaler på senare tid. Det ska finnas en utbredd social oro i området och det handlar inte bara om grov brottslighet. Parkeringsvakter och fastighetsskötare hotas när de gör sitt jobb.

– Det har blivit något av ett laglöst land där kriminella tagit över. Vi har kontakt med fastighetsbolag och andra aktörer som berättar att deras medarbetare hotas av enskilda eller unga vuxna i grupp. Det är också problem för parkeringsvakter och en allmän oordning, säger han.

Kommunen har fångat upp ”allvarliga orostecknen”  det senaste halvåret.

Dödsskjutningen
Flera boende i Gränby uttrycker efter dödsskjutningen en stor frustration över att polis och politiker inte gör tillräckligt för att skapa en trygg stadsdel. Erik Pelling säger att deras känsla är befogad.

– De har rätt, de ska kunna förvänta sig mer. Vi måste ta det här på än större allvar nu. Men det är bara tillsammans vi kan åstadkomma något, genom att anmäla brott, genom att nattvandra eller genom andra engagemang. De kriminella är i minoritet, det ska man inte glömma.

Pelling berättar att dialogen mellan aktörerna i stadsdelen nu har stärkts, områdesgrupp har bildats och det har hållits trygghetsvandringar.

– Alla aktörer hade möte så sent som i tisdags, där slutsatsen blev att läget i dag är helt oacceptabelt och att det måste vara nolltolerans mot hot och kriminalitet, säger Erik Pelling.

Nya på listan
Erik Pelling säger att han fått höra att kommunen bara fokuserar på Gottsunda. Men det är fel, menar han.

– Vi ska få bort Gottsunda från listan över utsatta områden, men vi vill inte ha dit någon annan stadsdel i stället.

Hilde Wiberg, enhetschef på ungdomsjouren, berättar att man ska vara på plats i Gränby den kommande veckan.

– Vi måste prata värderingar med de unga. Den oro och rädsla som finns är det viktigt att vi fångar upp. Vi får inte acceptera att våldet blir en del av vår vardag, och vi måste tidigt hitta de unga som imponeras av en kriminell livsstil, säger hon.