ISLAM. Förbud mot luciatåg i Mellerud och Motala. Terrorhinder runt julmarknader i Malmö. En märkbar kulturell förskjutning pågår, där islam och konsekvenser av islam vinner mark.

Förbjudna luciafiranden har väckt debatt över hela Sverige. I Motala har luciafirandet ställts in på Kärrbackenskolan. Enligt förskolechef Anna Karmskog tas beslutet inom ramen för skollagen därför att man är mot diskriminering, kränkande behandling samt inte vill ”exkludera” någon. Skolan har inte diskuterat det med vårdnadshavarna. Vidare förklaras beslutet med att förskolan har ett barnperspektiv. Eftersom alla inte har råd, ser man det ur ett ”likvärdighetsperspektiv”.

– Många köper in luciadräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Det känns inte rätt att utsätta vårdnadshavare för det, att de ska tvingas köpa dessa, säger Anna Karmskog.

Dessutom uppges många barn bli oroliga och ledsna i en stor folksamling, samt att ”genusperspektivet” ifrågasätts när man ”går på rad i ett luciatåg”.

Mellerud inställd lucia
I Mellerud beslutade Åsens skola att bojkotta luciafirandet helt och hållet, på såväl lågstadiet som mellanstadiet, skriver journalisten Joakim Lamotte, efter att upprörda föräldrar kontaktat honom.

En av föräldrarna på skolan, Ingrid Stewart, svarar på varför luciafirandet är inställt.

– Det är lite luddigt. Vissa föräldrar har fått svaret att alla inte kan delta om de inte har råd med kläder. Men förra året lånade skolan ut till de som inte hade och vi är många som gladeligen ger bort det vi inte behöver.

– Sedan har det pratats om tidsbrist men det håller inte som argument. Häromveckan kom barnen hem med godis, efter att klasskompisarna med muslimsk bakgrund hade visat kort på Mecka och berättat om profeten Muhammed.

– Olika religioner och kulturer ska kunna leva sida vid sida tycker jag, och därför är det rimligt att tänka sig att påskens och julens traditioner också finns med, menar Ingrid Stewart.

Muhammeds resa
Ingrid Stewart tror att förbudet har med religion att göra.

– Jag misstänker det. Alla skulle inte känna sig välkomna med Luciafirande enligt skolan. Men i förra veckan firade skolan Muhammeds resa till himmelriket utan att ens informera oss. Religioner ska kunna leva sida vid sida. Då kan man rimligtvis inte välja bort kristna berättelser och firande, säger Ingrid Stewart.

Luciafirandet är mycket viktigt för många svenskar och Ingrid Stewarts berättar att hennes barn var ledsna och att dottern gråtit när hon berättat för sin mamma.

Bojkotta skolan
Nu tänker flera föräldrar bojkotta skolan den 13:e december och istället fira lucia tillsammans hemma hos Ingrid Stewart.

Rektor Lena Andersson meddelar senare Lamotte att lucia trots allt kommer att uppmärksammas på skolan, men att detaljplaneringen inte är klar ännu. Föräldrar han pratar med menar att det här är en efterhandskonstruktion från skolans sida.

Anpassa sig till Islam
Vissa menar nu att de inställt luciafirande är ett förspel till att tona ner julen, kristna högtider, för att anpassa sig till islam.

Samtidens medarbetare Mohammed Omar, väl insatt i islam, skriver att man på sajten Islamguiden kan läsa hur fundamentalister vill att den svenska skolan bör anpassa sig till muslimernas krav. I avdelningen Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimer finns lucia under rubriken ”Kristna högtider”. Här står klart och tydligt att de islamiska fundamentalisterna vill exkludera alla svenska högtider och att de inte vill att deras barn deltar. Muslimer får lära sig att det är de ”kristnas” högtider, den otrogna svenska majoritetsbefolkningens.

Terrorhinder
I dagarna har det även rapporterats att terrorhinder har satts upp i Malmö inför årets julmarknader. Julmarknaden på Gustav Adolfs torg har inhägnats med terrorhinder för att terrordådet på julmarknaden vid Gedächtniskirche i Berlin förra året, när tolv personer dog, inte ska kunna ske där.

Ännu en anpassning till islam, även om det i det här fallet handlar om terrorhot, som har kommit efter att stora grupper muslimska invandrare har kommit till Europa. Men det finns även här ett element av hat mot den kristna julen, som terrorhotet ger uttryck för.