KOMMENTAR. Ulf Kristersson startar nu chickenrace mot Jimmie Åkesson, genom att hota med en återgång till migrationspolitiken före 2015. Kristersson räknar med att Åkesson ska lägga ner rösterna för att slippa en mittenregering och rädda den tillfälliga, mer restriktiva migrationslagstiftningen.

När Ulf Kristersson höll pressträff i riksdagen strax före lunch på måndagen upprepade han det han sagt i månader, att han vill bilda en alliansregering med så många allianspartier som möjligt.

Han fick sedan frågan: Kommer du att samtala med SD?

– Jag kommer att lägga fram det förslag som vi har. Jag kommer inte göra något ytterligare, utöver detta. Jag kommer inte föra några andra förhandlingar eller samtal. Alla ska veta att det är alliansens politik som ska ligga till grund för den här regeringen. Kan man leva med det, tycker jag att man ska rösta ja eller i vart fall tolerera den. Kan man inte leva med det får man rösta nej, sa Kristersson.

Det är svårt att tolka det som något annat än att Kristersson inte tänker ge några särskilda garantier till Sverigedemokraterna före omröstningen om statsminister nästa vecka.

Det är alltså samma upplägg som inför talmansvalet. Moderaterna räknar med SD:s stöd, men man gör ingenting alls för att SD ska få proportionerligt inflytande i riksdagen.

En form av garanti – och hot
Om man letar efter något som skulle kunna utgöra garanti av det slag som Sverigedemokraterna efterfrågar, kan man finna Kristerssons svar i följande formuleringar under pressträffen.

– Och det kan till sist finnas anledning att säga något mer om just migrationspolitiken. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik som klarar av att förena Sveriges delansvar för en trasig värld där många är på flykt med Sveriges fulla ansvar för hur det sedan också går hemma i vårt eget land. Och att det arbetet bör ske tillsammans mellan M och S i samarbete med andra. Den uppgiften brådskar.

– Det är min bestämda ambition att min regering omedelbart ska tillsätta en parlamentarisk utredning som på cirka ett år tar fram en ny migrationspolitik som kan vinna bred respekt och bred uppslutning. Och att regeringen till dess söker stöd för att förlänga den nuvarande temporära lagen till en permanent lagstiftning är på plats.

– Den temporära lagen löper ut 19 juni nästa år. Proposition om förlängning måste läggas på riksdagens bord i början av nästa år. Om inte det sker, så återgår vi automatiskt till den gamla migrationspolitiken före 2015. Det vore utomordentligt allvarligt.

Det Kristersson ”erbjuder”
Vad erbjuder då Kristersson Sverigedemokraterna? Svar: ett hot. Det Kristersson i praktiken säger till Åkesson är: ”om inte du släpper fram mig som statsminister kommer Sverige att nästa sommar få en mer oreglerad invandring”!

Det ligger något i hotet, eftersom både C och andra partier vill luckra upp den tillfälliga lagen så att den blir mindre restriktiv.

Åkesson har tidigare sagt att förslaget om en utredning inte räcker för att få Sverigedemokraternas stöd. Nu kontrar Kristersson med att gränserna kommer att öppnas, om inte Åkesson accepterar en utredning.

Det är ett maktspel med höga insatser.