När 85-åriga Ruth Bader Ginsburg ramlat och brutit tre revben är det en viktigare händelse i USA än om vår kung Carl XVI Gustaf hade gjort det här hemma.

Också många svenskar har i sitt twitterflöde sett hur Ruth Bader Ginsburg ”trendat” globalt på Twitter i veckan. Jag visste ju att hon är en av de nio mäktiga domarna i USA:s Högsta domstol, men jag undrade varför det på kort tid blivit nära hundra tusen Twitter-aktiviteter om henne.

Svaret är att den 85-åriga damen har ramlat, brutit tre revben och blev inlagd på sjukhus.

Den som är insatt i amerikansk politik förstår genast varför detta är en potentiellt mycket viktig nyhet. Hon skrevs dock ut från sjukhuset på fredagen.

Ruth Bader Ginsburg nominerades till HD-domare 1993 av Bill Clinton är domstolens mest vänsterradikala ledamot. Hon är också den äldste. Trots att hon haft en del sjukskrivningar på senare år har hon inga planer på att avgå, eftersom hon som HD-domare är utsedd på livstid. Hon kan tjänstgöra till hon blir över 100 år gammal.

Men om hon dör de närmaste två åren innebär det att Donald Trump kan nominera en tydligt konservativ domare som efterträdare. Och denne skulle enkelt kunna få majoritet av senaten, vars republikansk majoritet vuxit i tisdagens val, och därmed bli utsedd och ytterligare öka den konservativa majoriteten i Högsta domstolen för årtionden framåt.

I Sverige diskuteras ibland monarkins vara eller inte vara. Men den diskussionen glömmer alltid den viktigaste aspekten med monarki: ett tydligt inslag av kontinuitet i konstitutionen som består oavsett hur valresultaten blir. Monarkin står över partipolitiken.

När USA grundades genom konstitutionen 1789 ville man absolut inte ha en kung. Men man ville ha det stabiliserande inslag av kontinuitet som monarkierna utgjorde. Resultatet blev att Högsta domstolen skulle bestå av domare utsedda på livstid. Ingen ska kunna avsätta dem. Och deras domslut är överordnade politikernas. Domarna ska uttolka konstitutionen, oberoende av vilket parti som gynnas.

Alltså, även utan monarki hamnar stater i situationer där enskilda befattningshavares hälsa spelar stor roll för landets politiska liv. Ja, det är nog till och med så att Ruth Bader Ginsburgs hälsa spelar större roll för USA, än vad vår kung Carl XVI Gustaf betyder för Sveriges dagliga politiska liv.

De som är emot monarki behöver alltså förklara varför det är en bättre lösning att någon annan än kungen ges ansvar för konstitutionens kontinuitet. Även andra människor än en kung har sina svagheter, även andra konstitutioner än de monarkiska har sina.