I maktspel träffas ofta oheliga allianser. En sådan har idag ingåtts i Göteborg mellan allianspartierna och V, Fi och MP.

Uppgörelsen är dock väldigt skakig, eftersom det endast är en valteknisk samverkan. Man delar upp de politiska posterna mellan sig. Någon enighet om vilken politik som ska föras finns inte.

Avsikten med den valtekniska samverkan är att peta bort Socialdemokraterna från alla presidier i kommunens nämnder och styrelser. Genom att de två största blocken, alliansen (24 mandat) går ihop med rödgrönrosa (19 mandat), kan man se till att Socialdemokraterna (17 mandat) inte får några presidieposter alls.

Det är just den taktik som alliansen och Socialdemokraterna använde i riksdagen tidigare i höst för att utesluta Sverigedemokraterna från några presidieposter i riksdagens utskott.

Maktöverenskommelser är alltid enklast att ingå när någon annan drabbas. Nu får Vänsterpartister de poster som annars skulle gått till Socialdemokrater.

Men om politikens innehåll finns inga uppgörelser.

Det är den stora svagheten med dagens uppgörelse i Göteborg. Alliansen har 24 av 81 mandat, bara en fjärdedel av fullmäktige bakom sig. Hur man ska kunna styra sakfrågorna med en så liten minoritet återstår att se.

Särskilt som man förmodligen oftast kommer att ligga längst ifrån dem man nu har valteknisk samverkan med – V, Fi och MP.

Det gäller gissningsvis att finna hoppande majoriteter, antingen med lokala Demokraterna och SD (som ger majoritet med 45 mandat), eller med Socialdemokraterna (som ger 41 mandat)

Lösningen är med andra ord extremt märklig. Man gör upp om maktpositionerna med sina värsta motståndare, och behöver sedan få stöd i voteringarna om sakpolitiken av dem man kört över.

Detta är väl ytterligare ett exempel på att Sverige är inne i ett transformativt skede, politikens dynamik förändras i grunden. Och aktörerna har svårt att orientera sig.