POLITIK. Sänkta skatter på jobb och företag. Liberalare arbetsrätt. Friare hyressättning. Det är några av Centerledaren Annie Lööfs krav för att trycka på den gula knappen och släppa fram Löfven nästa vecka.

– Accepterar de kraven är vi villiga att överväga att släppa fram Stefan Löfven i nästa veckas statsministeromröstning, säger Annie Lööf.

Hon tillägger att hon inte är beredd att sätta sig i en S-ledd regering.

På onsdag nästa vecka röstar sannolikt riksdagen om Stefan Löfven (S) som statsminister. För att han ska få uppdraget att bilda regering krävs det att 175 riksdagsledamöter inte röstar mot honom.

Centerledaren Annie Lööf berättar idag om sina krav för att hennes parti ska släppa fram Löfven,

– Det är en gedigen lista på ett antal liberala krav. Det handlar om sänkta skatter på jobb och företag, att liberalisera bostads- och arbetsmarknaden och det handlar om att säkra valfriheten i välfärden. Men också om frihets- och äganderättsreformer för landsbygden. Specifikt kan det handla om kraftigt sänkta marginalskatter, reformerade turordningsregler, en liberalare arbetsrätt och friare hyressättning. En rad förslag som innebär att Centerpartiet får genomslag för den politik som vi har drivit under en lång rad av år, säger hon till DN.

Det var Centerns partistyrelse och riksdagsgrupp som fattade beslut om kraven på ett möte under måndagen.

Annie Lööf säger att hon fortfarande ser det som osannolikt att Centerpartiet släpper fram en socialdemokratisk regering.

– Dels är det en statsministeromröstning i nästa vecka, dels kommer vi att ställa ett antal skarpa liberala krav för S att ta ställning till. Skulle S godta detta kommer vi att överväga att rösta gult. Men nu behöver S ta ställning till detta.

Senast på måndag måste Stefan Löfven presentera för talmannen vilka partier som ska ingå i det regeringsunderlag som riksdagen ska ta ställning till två dagar senare.

Stefan Löfven har länge strävat efter att locka till sig Centern och Liberalerna för att kunna bilda en blocköverskridande mittenregering.