Allt färre män kallar sig ”feminister”. Andelen har halverats, enligt ny mätning från Sifo.

För fyra år sedan kallade sig 45 procent av männen för ”feminist”. Nu har andelen halverats till var fjärde man i åldern 30-64 år. Det hävdar Sifo i en mätning beställd av SvD.

– Jag tror att många män har känt att feminismen blivit mer exkluderande, att det är en sorts identitet i en större politisk vänsterorienterad idévärld, säger Nina Åkestam, författare till boken Feministfällan, till tidningen.

Feminismen har fått en allt tydligare vänsterkoppling, konstaterar också Toivo Sjörén, på Sifo som utfört 1.099 webbintervjuer den 25–29 oktober.

Bland unga kvinnor, 15-29 år, är andelen som kallar sig feminister fortsatt hög. 72 procent svarar ja på om de är feminister, en ökning med 12 procentenheter sedan 2014.