GROVA BROTT. Utred möjligheten till särskilda ungdomshäkten för att kunna omhänderta minderåriga som begår särskilt grova brott. Detta för att skydda omgivningen, säger chefsåklagare Lise Tamm.

När ungdomar begår grövre brott används de ofta av kriminella nätverk för att de är straffimmuna.

– De här är riktigt kriminella, som begår mord, grova narkotikabrott och våldtar. Det är för allvarliga brott och man måste skydda omgivningen. Jag undrar om SiS-hem nu inte alltid fungerar, ska man inte då tänka på att ha välfungerande ungdomshäkten, där man har väldigt välutbildad personal, säger Lise Tamm i en intervju i Studio Ett.

Lise Tamm är chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Förra året i december när hon skulle tillträda beskrev hon rättframt hur polisen tvingas arbeta i Rinkeby som i en krigszon.

– Rinkeby är nästan som en krigszon. När polisen arbetar där jobbar de som försvaret skulle ha gjort, sa hon i en intervju och ansåg att Sverige borde lära sig av hur Colombia framgångsrikt avväpnade Farc-gerillan.

Lise Tamm ville ha ett nytt tänkande, som korrelerar med situationens behov.

Efter intervjun blev hon fördömd av både regeringen och av Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, samt personer som representerar förorter. 

Grovt våld av unga
Nu uttalar hon återigen tankar om brottsbekämpningen och talar klarspråk om det grova våldet som Sverige numera tvingas hantera.

När ungdomar som ännu inte är straffmyndiga begår brott bör man i första hand titta på föräldraansvaret, menar Lise Tamm. Men Socialtjänsten saknar ofta verktyg för att göra effektiva insatser.

Olika typer av förvar
När det gäller de minderåriga som begår de grövsta brotten tror Lise Tamm att man kan behöva titta på olika typer av förvar. Detta för att de ska hindras att begå nya brott. Samtidigt kan särskilda insatser med specialiserad personal också sättas in.

Hon tar upp problemet med att många ungdomar i 15-årsåldern som begår grova brott redan har varit brottsaktiva i flera år.

Kriminella nätverk utnyttjar dessa minderåriga för att de är straffimmuna.

– Man använder sig av ungdomar som man vet är straffimmuna. De får inga påföljder och så använder man dem och då växer de in i den kriminella hierarkin och de fortsätter att begå brott.