EUROPA. En tankesmedja i Bryssel har publicerat en undersökning om hur européerna ser på EU. Hälften anser att EU är irrelevant och två tredjedelar tror inte att livet skulle försämras utan unionen. Resultatet har sänt chockvågor till EU:s ledare.

Brysselbaserade journalisten Luc Rivet kommenterade undersökningen med att ”detta är slutet på européernas kärlekshistoria med Europa”.

– Människor vill ha tillbaka sina gränser för de ser att de europeiska gränserna inte fungerar efter fyra år av problem, säger han enligt Daily Mail.

Undersökningen visar att en majoritet av medborgarna i EU-länderna inte är förtjusta i det Europeiska projektet EU. Enligt tankesmedjan säger nära två tredjedelar (64 procent) av medborgarna att de inte tror att livet skulle bli sämre utan EU.

Irrelevant
Cirka hälften (49 procent) anser att EU är ett ”irrelevant” projekt.

Klagomål rör att bristen på insyn och ilska mot att EU-ledarna ”inte fokuserar på det som angår medborgarna”.

Undersökning är gjord av tankesmedjan Friends of Europe, som är delfinansierad av EU. 11 000 personer har deltagit från samtliga medlemsländer.

”Världen skulle kollapsa”
Detta motsäger det budskap EU-ledarna själva ger, som exemplevis utrikespolitiska chefen Federica Mogherini, som säger att världen inte skulle överleva utan EU-blocket.

Nyligen sa hon: ”Blunda och föreställ er för ett ögonblick att Europeiska unionen försvann från den globala scenen precis nu. Världen skulle helt enkelt kollapsa.”

Klyfta mellan öst och väst
Undersökningen visar också på klyftan mellan EU-medlemsländer, mellan å ena sidan central- och östeuropa, vilket inkluderar Visegradländerna – som vill att EU ska fokusera på ekonomisk tillväxt.

Å andra sidan vill väst och det nordliga europa att EU ska vara en kraft för att föra fram värderingar och demokrati.

Yngre medborgare har en mer positiv syn på EU.

Fler Brexits
Alexander Stubb
, före detta finsk statsminister, som ses som en av efterträdarna till posten som ordförande i EU-kommissionen, kommenterade även resultatet. Han beskrev ett EU fyllt av förlorat hopp och förtvivlan.

– Om vi inte agerar kommer vi se fler Brexits.

Han säger även att han inte vill se detta som början på slutet för den liberala demokratin.

– Några av farhågorna om dubbelkriserna euron och migrationen är verkliga och måste hanteras.

En annan före detta kommissionär, Pascal Lamy, som är kopplad till tankesmedjan, säger:

– Utan förändring och reformer kommer EU även fortsättningsvis vara irrelevant för en majoritet av dess medborgare.