En rättsstat existerar bara när ordningsmakten har våldsmonopol, det vill säga: kan, vill och får slå ned all kriminell verksamhet i landet. På Skövde resecenter blev igår polis nedslagen och fick föras till sjukhus med utslagna tänder. Vem är det som bestämmer när polisen övermannats?

Sverige har varit det säkraste och tryggaste landet i världen. Välfärden har varit omfattande. För detta har vi betalat världens högsta skatter.

Frågan är hur många som vill betala dessa skatter i fortsättningen, när sjukvårdspolitiker förfalskar statistik över vårdköerna så att de ska se kortare ut än vad de är i jämförelsevis med exempelvis Danmark. När polis inte har politikernas stöd att ta till alla de medel som krävs för att kuva organiserad brottslighet och gängkriminalitet.

Välfärden brister. Skattemedlen går i allt högre grad till dem som aldrig betalat någon skatt, aldrig gjort något för landet, utan tvärtom uttrycker hat och förakt för det svenska.

Men värst är detta att polisen förlorar greppet om lag och ordning.

Klankulturer står i direkt strid med rättsstatens principer. Med korruption och tysthetskulturer blir rättsväsendet neutraliserat. Det är gängen som tar över och bestämmer.

Det som svider mest efter valnatten är att inte fler i svenska folket ser de allvarliga hoten mot vårt sätt att leva. Fortfarande är det över 80 procent av väljarna som röstar för dem som är ansvariga för det svenska förfallet. Och dessa 80 procent gaddar nu ihop sig i riksdag och kommuner för att utestänga den dryga miljon väljare som slår larm om utvecklingen och pekar på nödvändigheten av förändring.

Det råder helt skilda verkligheter i landet. De som fortsätter glida omkring på rosa moln och anser att hundratusentals nya personer varje år från helt främmande, våldsamma och primitiva kulturer kommer att skapa ett nytt lyckorike i Sverige.

Och så då vi i fortsatt minoritet, som inser att Sveriges enorma framgångar de senaste 150 åren bygger på att vi haft en svensk kultur, traditioner och arbetsmoral som varit något annat än de som dominerar i övriga världen (med undantag för våra grannar här uppe i kalla nordliga Europa).

Mellanösterniseringen av Sverige har bara börjat. Att polis får tänderna utslagna i resecentrum av gäng kommer snart inte vara någon nyhet. Skjutningarna kommer att öka. Våldtäkterna likaså. För så är det i stora delar av världen.

Varför vill så många överge den trygga, välståndsskapande och stabila nation som Sverige varit? Jag tror det beror på att många är så bortskämda med att ta alla bekvämligheter för givna, att man inte tror att man kan bli av med dem. Men vänta bara.

Och det riktigt allvarliga är, att när de bortskämda upptäckt att de inte längre är trygga, och börjar förstå vilket enormt värde den svenska tryggheten utgjort, ja, då är det försent att återskapa den. Då är alla institutioner och normer som hållit uppe samhället, undergrävda och saknar förmågan att återskapa någonting av det som gått förlorat.

Det som nu beskrivs som mångkultur, spännande exotiska nyheter kommer i morgon att vara otrygghet, våld, inbrott, övergrepp och en ständigt växande otrygghet. För det är så huvuddelen av världen ser ut, särskilt de delar varifrån de flesta nyanlända kommer. Jag talar nu inte om enskilda personer, utan om dysfunktionella kulturer som likt cancer förstör friska samhällen. Mutkulturer som etableras slår snart ut månghundraåriga icke korrupta.

Det går alltid mycket fortare och enklare att bryta ner fungerande samhällssystem, än att bygga upp dem. Men den insikten är inget värd i en politisk kamp där det gäller att låta så snäll och god som möjligt. Även om historien är full av just jättegoda politiska avsikter som slutat i anarki, övergrepp, sammanbrott och folkmord.