Väljarna röstar olika i olika delar av landet. Partierna går olika starkt. Om väljarstödets styrka ritas in på åtta partikartor blir de väldigt olika.

Om riksdagspartiernas stöd i valdistrikten (med cirka 1000 väljare i varje) färgläggs får man fram intressanta Sverigekartor. Statsvetarbloggen Politologerna har tagit fram dessa åtta kartor som tydligt visar var varje parti är starkast – och svagast. Kartorna har tre nivåer, där den femtedel av valdistrikten där partiet har högsta stödet får mörkast färg, sedan ljusare färg för näst bästa femtedel. Övriga är gråa.

”Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är starkast i det ’röda Norrland’. Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna är starka i städerna; och Moderaterna särskilt i Stockholms län. Centerpartiet får en väldigt grön karta, vilket beror på att många av de starka distrikten är glesbefolkade och därmed stora på kartan. Sverigedemokraterna går också starkt i landsbygdskommuner, och framförallt i södra Sverige. Kristdemokraterna har stort stöd i och kring Jönköpings län.”