GRÄNSKONTROLLER. Kritiken mot Sveriges yttre gränskontroller är ännu skarpare än vad som hittills uppmärksammats. – Extremt bekymmersamt och allvarligt, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.
I september avslöjades att en Schengenrapport underkände Sveriges gränskontroller fullständigt. Rapporten  ansågs politiskt känslig och tystades ner till efter valet. 
Bland annat avslöjades personalens bristande kunskap att upptäcka återvändande jihadister. ”Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten”, sa en källa då.
Men det var inte allt. Kritiken mot de svenska gränskontrollerna är ännu värre än det tidigare har varit känt och enligt EU-rapporten bryter Sverige mot Schengenregelverket, visar Sveriges radio Ekots granskning.
Patrik Engström, chef för Gränspolisen, kommenterar uppgifterna.
– Det är alltid lätt att i efterhand vara efterklok. Om man ska vara efterklok nu så är det så att inför den stora omorganisationen 2015 så försvann den här frågan från dagordningen. Och där gick möjligtvis en möjlighet till att göra någonting bättre lite om intet.
Kritik mot myndigheter
Myndigheterna Polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullen kritiseras för hur man sköter arbetet med gränskontrollerna. Bristande struktur och enighet mellan myndigheterna pekas ut i granskningsrapporten, som fortfarande inte offentliggjorts.

Personalen har inte tillgång till viktiga databaser, man tvingas arbeta med bristande teknik och har även felplacerade bås som försvårar möjligheterna att analysera misstänksamt beteende. Utbildnings- och kunskapskraven för gränskontrollpersonal är inte heller tillräckliga.

Sverige uppfyller alltså inte ens Schengenkraven, det regelverk som sätter en gemensam standard för de europeiska ländernas gränsskydd. Den svenska systemet är helt felkonstruerat.

– Det är naturligtvis extremt bekymmersamt och allvarligt att vi inte uppfyller Schengenkraven, säger Patrik Engström.

Tar fem år
”Brådskande åtgärder bör vidtas av myndigheterna för att ta itu med de eftersläpningar och luckor som identifierats på såväl strategiska som operativa nivåer”, står det i rapporten som listar 95 punkter som behöver åtgärdas.

Men enligt Patrik Engström kan det dröja innan något händer och en gissning är att det kan ta hela fem år.