Över 50.000 soldater från 31 länder deltar nu i en stor militärövning i norra Norge som också innefattar Sverige. ”Trident Juncture” är Natos största fullskaliga militära övning på årtionden.

Sverige har, liksom Finland, partnerskapsavtal med Nato och svenskt försvar utvecklar sin förmåga att samarbeta med andra styrkor. Detta som ett sätt att väga upp att Sverige i årtionden satsat allt för lite på sina egna militära försvarskrafter. Samarbete väger upp en del av oförmågan att försvara landet.

I en debattartikel i DN skriver de fem nordiska försvarsministrarna:

”Trident Juncture är en unik möjlighet för Nato och dess partnerländer, som Sverige och Finland, att öva förmågan att verka tillsammans i det utmanande, nordiska klimatet – från norska fjäll och dalar till de väderutsatta havsområdena kring Nordatlanten och Östersjön. Detta är viktigt. Inte bara för att det gör oss bättre på att försvara oss själva utan för att det också stärker banden mellan våra länder och skickar en stark signal till den som eventuellt skulle vilja påtvinga oss sin vilja genom militär makt.”

Det finns inga omedelbara militära hot mot Norden, men läget är oförutsägbart och osäkert.

”Ryssland har visat såväl vilja som förmåga att använda militär styrka för att uppnå strategiska mål. Cyber­attacker och desinformation används aktivt för att skapa splittring … Internationell terrorism förändrar också hur vi tänker kring samhällets säkerhet. Migrationen framstår som den kanske mest splittrande kraften och klimatförändringar påverkar alla dessa frågor på sätt vi inte helt kan överblicka.”

Regeringarna erkänner alltså att migrationspolitiken skapar splittring, och att terrorhotet ställer krav på ökad säkerhet.

Sverige deltar med över 2.300 soldater, sjömän och officerare, samt med två Visbykorvetter och åtta JAS Gripen.