Sverigedemokraternas Louise Erixon tar över som kommunstyrelseordförande i Sölvesborg i Blekinge. Detta i ett samstyre med M, KD och det lokala SoL-partiet. De har egen majoritet med 27 av 49 mandat i fullmäktige.

Enligt uppgörelsen får SD ett kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, medan M får ett kommunalråd och ordförande för kommunfullmäktige. Detta framkom under onsdagens presskonferens med Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och SoL-partiet.

– Vår uppfattning är att det här är den rätta vägen att gå om vi vill få igenom så mycket moderat politik som möjligt. Det är vi skyldiga våra väljare, sa Emilie Pilthammar (M).

– När vi som ska samstyra har suttit ner har vi kommit fram till att vi har en gemensam viljeinriktning i flera frågor. Vi har samma övergripande målsättning, fortsatte Pilthammar.

Icke-socialistisk majoritet
– Väljarna i Sölvesborg har signalerat att de är trötta på vänsterpolitik. De har röstat fram en tydlig icke-socialistisk majoritet. Tillsammans har vi fyra i det nya samstyret över 52 procent av rösterna i kommunen, konstaterade Louise Erixon (SD).

– Detta att ta över styret i kommunen är något nytt för oss alla fyra partier, men något vi jobbat hårt för i valrörelsen.

– De här samtalen, som senare har lett till konkreta förhandlingar, har betytt oerhört mycket för oss och har varit väldigt konstruktiva. Vi har varit lyhörda mot varandra och haft en öppen inställning till varandras politik, fortsatte Erixon.

– Vi kommer att lägga en gemensam budget, avslutar Louise Erixon. Partierna kommer att presenteras den för kommunstyrelsen senast 9 november.

– Kristdemokraterna i Sölvesborg har lovat att lyssna. Att ingå i ett samstyre är en naturlig följd efter att ha lyssnat på invånarna. Vi har en gemensam viljeinriktning, sa Robert Manea (KD) som lovade att lägga stort fokus på omsorgsfrågorna.

– En av de viktigaste frågorna vi drivit är badhusfrågan. Det är fantastiskt att i samstyret få påverka denna och många andra frågor, sa Anders Jönsson (SoL).

Lokal politik går före riks
Både Emilie Pilthammar (M) och Robert Manea (KD) svarade på frågor om de fått några reaktioner från riksplanet.

– För Moderaternas del kan jag säga att vi går emot riktlinjerna från Stockholm. Samtidigt är det viktigt att förstå att vi är ett avlångt land. Här är södra Sverige har vi kanske inte samma situation som i Stockholm. Det viktigaste för oss har varit att få stabil majoritet i kommunen och det kommer vi att få med de 27 mandaten nu, sa Pilthammar.

– Vi är i grunden inte överens om allting, men det går aldrig att lösa problem om man inte pratar med varandra. Det har vi valt att göra, fortsatte Pilthammar som tillägger att hon informerat partiet på riksnivå i förväg om vad som skulle presenteras på presskonferensen.

Det är viktigt att kunna påverka sakfrågorna, menar hon. Med samstyret är man överens om småskalighet i barnomsorgen, och nu blir det så eftersom man har majoritet i kommunen. Planerna på nya förskola är en av den nya majoritetens första större frågor att ta sig an.

– Det har inte varit lätt, men våra väljare anser att detta samstyre är rätt, sa Robert Manea (KD).

Socialdemokraterna förlorar makten
Sölvesborg har i urminnes tider styrts och dominerats av Socialdemokraterna. Genom valet 2018 och det nya samstyret får kommunen för första gången på mycket länge en ny majoritet, vilket framgår av grafiken som visar mandatfördelningen från valet 1970 ned till valet 2018 (källa: Wikipedia)

*

Presskonferensen finns att se hos Kristianstadsbladet här.