ANALYS. Snart går amerikanarna till mellanårsval. De brukar bli förlustval för partiet som innehar presidentposten. Obama förlorade hela 63 mandat och majoriteten i representanthuset 2010, bara två år efter det segerjublande tillträdet.

Många medier spekulerar i att president Donald Trump ska förlora mellanårsvalet i USA den 6 november. Frågan är vad som ska räknas som förlust. Det är nämligen vanligt att partiet som innehar Vita huset förlorar stort i mellanårsval, särskilt två år efter att en ny president valts.

President Barack Obama förlorade 63 kongressledamöter och 6 senatorer två år efter tillträdet. Bill Clinton förlorade 54 kongressledamöter och 9 senatorer 1994. Lyndon B Johnsson förlorade 47 kongressledamöter i mellanårsvalet 1966. Dwight D Eisenhower förlorade 48 kongressledamöter 1958. Mest av alla förlorade faktiskt Franklin D Roosevelt i mellanårsvalet 1938: 72 kongressledamöter.

Bara två presidenter har i modern tid vunnit ett marginellt ökat stöd två år efter flytten till Vita huset: Roosevelt (1934) och George W Bush (2002).

Hur det går för republikanerna i mellanårsvalet om tre veckor bör jämföras med tidigare utfall.

Enligt opinionsmätningarna är det troligt att republikanerna förlorar 35 mandat och ytterligare 30 mandat är i farozonen. Det räcker att republikanerna netto förlorar 23 mandat av de 235 mandat man har nu, för att partiet ska förlora majoriteten i representanthuset.

Det skulle alltså vara en gigantisk framgång för Trump om repulikanerna behöll majoriteten. En förlust i storleksordningen 54-63 mandat skulle ligga i nivå med vad Clinton och Obama förlorade två år efter tillträdet.

Redan i opinionsmätningarna ser det dessutom ut som att Trump och hans parti kommer att göra ett bra val i senaten. Stämmer mätningarna ökar republikanerna sin majoritet med 3 senatorer, vilket kan jämföras med Clinton och Obama som förlorade 9 respektive 6 senatorer och därmed majoriteten i senaten.

Det är med andra ord viktigt att sätta valresultat i sitt historiska sammanhang för att avgöra vad som är ett förlustval och vad som inte är det, för en president i Förenta staterna.