Bilden av SD-väljaren som en landsortsfigur är seglivad. Visst är det där man hittar de riktigt höga SD-nivåerna, men det betyder inte att den typiske SD-väljaren finns där.

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Peter Santesson, statsvetare och opinionschef på Demoskop, om den seglivade mytbildningen kring Sverigedemokraternas väljare – som unga, outbildade män och landsbygdens folk.

”Orter som Solna och Täby betyder faktiskt mer för Sverigedemokraternas resultat i riksdagsvalet än vad Sjöbo och Hörby gör”, menar han.

”En belysande övning man kan göra vid skrivbordet är att sortera Sveriges kommuner utifrån var SD har fått flest antal röster i riksdagsvalet – notera, antal alltså, inte andelar. Så kan man ge sig ut på en resa i SD:s valmanskår från det röststarkaste ’fästet’ och nedåt och börja summera antalet sympatisörer. Den resan börjar, närmast med nödvändighet, i Stockholms stad, därefter följer Göteborg och Malmö. Det är rätt självklart med tanke på hur befolkningstalen ser ut. Det är helt enkelt där det finns flest väljare.”

Samtiden har tidigare rapporterat röstetal per riksdagsvalkrets, just utifrån antalet röstande. Topp tre i lanet blir då Stockholms län (124.226 röster), Stockholms stad (60.135 röster) och Skåne norra och östra (58.360 röster). Göteborg kommer 7:a bland de 29 valkretsarna.

Svantesson fortsätter: ”Det brukar väcka mer förvåning att få höra att SD är något större än Liberalerna bland akademiker. Det passar inte in i pappfigursmodellen av SD-väljaren.”

Här kan man också, utifrån SVT:s vallokalundersökning (pdf), påpeka att det är mer än dubbelt så många företagare som röstar på SD jämfört med C.

Ett annat faktum som aldrig nämns är att bland invandrare som kom till Sverige i vuxen ålder röstar fler på SD än C, L, KD och MP tillsammans (19% mot 6,3,5,4).

Svantesson resonerar om det kan vara så att man i den allmänna debatten vill underkänna SD-väljarna. ”Undertexten blir att detta skulle vara väljare som inte riktigt förtjänar samma respekt som alla andra. I själva verket är det inte väljare som är så enormt mycket mer exotiska än andra. Att påpeka det är inte att göra ett förtäckt inlägg i någon regeringsförhandling. Det är faktiskt bara att påtala ett faktum.”

Tilläggas bör också att alla röster är precis lika mycket värda, varifrån de än kommer. Men det är intressant att se olikheter och likheter mellan partierna.