Det kallas Europas största skattesvindel när minst 70 miljarder kronor stulits ur ländernas statskassor. Flera storbanker har hjälpt till – och nu utpekas SEB som delaktigt.

Medan vanligt folk hoppades att deras skatt skulle gå till skolor och sjukhus, uppfann några finansexperter hur de kunde ta deras pengar.

Upplägget på skattebedrägeriet var systematiskt och flera personer bakom det återkommer i flera fall. Det visar de så kallade cum-ex-filerna, rapporterar Dagens industri.

Det är 180.000 hemliga handlingar som e-post, rättsliga dokument, kontoutdrag och uppgifter från visselblåsare som nu har granskats av 19 medier i 12 länder.

Granskningen har samordnats av den tyska redaktionen Correctiv. Från Sverige har TT och SVT deltagit.
Historien börjar i kölvattnet av finanskrisen 2008, den värsta i sitt slag sedan den stora depressionen på 1930-talet.

En grupp bankmän och aktiemäklare i Europas finanscentrum London, som beskrivs som bland de bästa i branschen, står plötsligt utan jobb. Men de har kontakter och kunskaper. Tillsammans med en välrenommerad advokatbyrå i Frankfurt, en av Europas mest ansedda skatterådgivare, lyckas de lansera en sinnrik affärsmodell. Den går ut på att plundra statskassor på miljardbelopp.

”Det är kritstrecksrandig organiserad brottslighet, säger en av advokaterna bakom uppläggen till tyska medier i journalistsamarbetet.”

För att slippa fängelse samarbetar nu en insider med åklagare i Tyskland och är ett av de viktigaste vittnena i den ständigt svällande brottsutredningen där.