SYNAGOGAATTACKEN. Riksåklagaren överklagar domen om attacken mot synagogan i Göteborg förra året. RÅ anser att den man som dömdes till två års fängelse för brandattentatet mot den Judiska församlingen ska utvisas hem till de palestinska områdena.

Hovrättsdomen har varit omdiskuterad, eftersom rätten motiverade sitt beslut bland annat med hänsyn till ”Israels eventuella intresse i saken” och den osäkra situationen vid den israeliska och palestinska gränsen.

Riksåklagaren anser dock att mannen bör utvisas och vill nu att Högsta domstolen ska ge sin tolkning av rättsläget kring utvisningar, uppger TT.

”Riksåklagaren anser att det, på det faktaunderlag som finns tillgängligt, inte finns skäl att anta att mannen skulle utsättas för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling vid återkomsten till Palestina”, skriver RÅ i ett pressmeddelande.

Det var den 9 december förra året som ett tiotal personer kastade flera brandbomber mot en ungdomsfest som pågick vid synagogan i centrala Göteborg. Tre män i 20-årsåldern har dömts till fängelse för händelsen.

Alla tre dömda är utländska medborgare men bara en av dem kunde utvisas enligt tingsrätten. Två av männen är statslösa palestinier och den tredje är syrisk medborgare med släktrötter i Palestina. De statslösa palestinierna, 24 respektive 22 år gamla, har kommit från Syrien respektive Gaza i Palestina, medan den syriske medborgaren, 19 år gammal, har kommit från Syrien. De två som kommit från Syrien har fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige, medan palestiniern från Gaza har fått sin asylansökan avslagen.

Den 22-årige palestiniern man dömdes i tingsrätten till två års fängelse samt utvisning. I hovrättsdomen, där palestiniern fick sitt fängelsestraff på två år fastställt, upphävde hovrätten samtidigt beslutet om utvisning.

Det vänder sig Riksåklagaren emot och överklagar nu alltså fallet till Högsta domstolen. Riksåklagaren anser att mannen bör utvisas och vill nu att Högsta domstolen ska ge sin tolkning av rättsläget kring utvisningar.