Ännu en taktisk triumf för Donald Trump. Kanada har anslutit sig till det handelsavtal som USA och Mexiko förhandlat fram. Exakt så som Trump lagt upp förhandlingarna, men som varit utdömda att misslyckas enligt ”experter” på frihandeln.

Kritiken har varit hård mot att president Trump sagt upp Nafta, frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. Men detta var ett av Trumps bärande vallöfte: avtalet skulle omförhandlas eftersom det var negativt för amerikanska arbetare.

Olyckskorparna har varit många. Trump har utmålats som frihandelns dödgrävare, inte minst i svenska medier. Att rubba på ingångna avtal har i etablissemangen ansetts vara lika med att man vill försvåra handel – inte att man vill underlätta handel genom mer rättvisa villkor.

Det har ansetts omöjligt att förhandla fram ett nytt Nafta, eftersom Kanada inte har någon anledning att gå med på villkor som är mer gynnsamma för USA än tidigare avtal.

Men Trump har ju vana som fastighetsmagnat att förhandla om avtal runt om i världen. Trump är den president som före han flyttade in i Vita huset hade mer erfarenhet av internationell verksamhet än någon annan tillträdande president i USA i modern tid.

Trump insåg att Mexiko är den svagaste parten. De är mest beroende av att kunna fortsätta handeln med USA. Således inledde Trump bilaterala förhandlingar med Mexiko. Och fick en uppgörelse med betydligt bättre villkor för USA.

Och därmed ställdes Kanada inför fait accompli, man hade att ansluta sig till Mexiko-avtalet eller bli av med handeln till USA. Den liberale premiärministern i Kanada våndades, men Justin Trudeau sammankallade sin regering till ett extrainsatt möte sent på söndagskvällen för att fatta beslut om hur Kanada skulle göra.

Och enligt medieuppgifter nu på måndagsförmiddagen har Kanada beslutat att ansluta sig till USA-Mexiko-avtalet.

Därmed har Donald Trump uppfyllt ett av sina viktigaste vallöften, att förhandla fram bättre villkor för amerikanska företag som varit missgynnade av tidigare presidenters frihandelsavtal för Nordamerika, Nafta. Nya avtalet kallas USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement.

*

Se mer: Reuters i In Trump win, Canada, U.S. deal saves NAFTA as trilateral pact, NBC i Canada and US reach deal to replace NAFTA, South China Morning Post i Goodbye Nafta, hello USMCA: Canada and US reach last-minute deal.