GYMNASIELAGEN. Nästan 12 000 har sökt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.  – Vi tror att tusentals kommer att kunna få uppehållstillstånd, säger Johanna Lindblad Ó Duinnin, Migrationsverket.

Sedan lagen trädde i kraft 1 juli har 11 565 ansökningar kommit in till Migrationsverket. Det var i september som högsta rättsliga instansen godkände att den hårt kritiserade lagen får tillämpas.

Närmare 2 000 ärenden har sedan dess avgjorts, varav 370 har fått ja och 1 315 fått avslag, enligt Migrationsverket. Över tusen ärenden har avvisats eller avskrivits. Dessa är personer som inte uppfyller kraven som ställs, exempelvis kan de vara för gamla eller ha sökt asyl efter 24 november 2015.

Tusentals uppfyller dock kraven, bedömer Migrationsverket, som räknar med att vara klara med alla ansökningar till nyår.

– Vår prioritet nu är att de här personerna som fått leva i ovissheten och väntat ganska länge ska få sina beslut så snart som möjligt. Till nyår är vår målsättning att vi ska fatta beslut i våra ärenden, säger Johanna Lindblad Ó Duinnin, rättsexpert på Migrationsverket, till SVT.

De som får bifall ges 13 månaders uppehållstillstånd för studier, vilket kan förnyas. Efter att ha gått klart gymnasiet har personen sex månader på sig att ordna en fast anställning som inte är subventionerad, samt att personen ska vara självförsörjande. Det är kraven för att få stanna i landet. Om dessa krav inte uppfylls ska personen lämna landet.

– Om man inte har några andra grunder för att få uppehållstillstånd så kan det bli fråga om utvisning i det läget, säger Johanna Lindblad Ó Duinnin.

Oklarheter i kommunerna
Migrationsverket har fått många frågor från kommunerna om vem som ska betala. Det finns många oklarheter vilket ekonomiskt ansvar kommunerna har för de ensamkommande som fått avslag i alla instanser och skrivits ut från Migrationsverkets boenden.

Men Migrationsverkets rättsexpert tycker inte att det är oklart.

– Migrationsverket menar inte att det nuvarande regelverket är otydligt. Det är kommunernas ansvar. Sedan är det en annan fråga hur man tycker att det borde vara, säger Johanna Lindblad Ó Duinnin.

Nuvarande lagstiftning säger att kommunen ansvarar för ekonomiskt bistånd, genom att betala en så kallad dagersättning på 71 kronor om personen är ensamboende.

Läs mer om några av problemen som har framkommit angående tillämpningen av lagen här.