Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska arbeta mot desinformation, men låter sin egen personal undergräva myndighetens eget arbete under seminarium om islamism.

Seminarium administrerat av Uppsala universitet den 3 oktober tillsammans med förbundet Ibn Rushd skulle handla om Muslimska brödraskapet, men blev en attack mot att MSB publicerat rapport om denna extremistiska rörelse och dess inflytande i Sverige. En av rapportens författare, docent Aje Carlbom, skulle medverkat men hoppade av när upplägget på seminariet förändrades.

Enligt uppgifter till Ledarsidorna blev seminariet till ett personangrepp på rapportens huvudförfattare, terrorforskaren Magnus Norell. Moderatorn förhöll sig hela tiden passiv och lät angrepp från föreläsare och publik stå oemotsagda.

Det blev till en fortsättning på de attacker som pågått mot MSB sedan rapporten om Muslimska brödraskapet publicerades, vilket exempelvis Fokus rapporterade i Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad.

Sist ut under seminariet var en person som presenterades som ”MSB-killen”. Mannen som sa sig företräder MSB gav seminariedeltagarna en ”officiellt ursäkt” för MSB rapporten om Muslimska brödraskapet i Sverige och säger att den inte borde ha publicerats. Han beklagade att svensk lag inte medger att myndigheten avpublicerar en allmän handling. Alltså förespråkar MSB-personal att censur ska tillämpas i Sverige.

Mannens kallade den egna myndighetens rapport för “förskräcklig”, “en katastrof” och “en olycka”.

Ledarsidorna har kontaktat MSB och enligt Mikael Tofvesson, ställföreträdande chef för operativa avdelningen, är det endast han och generaldirektören som är behöriga att företräda MSB officiellt.

Detta visste Uppsala universitet och övriga arrangörer. Tofvesson bekräftar att en MSB-anställd har deltagit på seminariet, men ursäktar de felaktiga påståenden som denne framförde, den lögnaktiga presentationen och budskapet som undergräver MSB:s tillförlitlighet: ”Vår medarbetares uttalande vid seminariet i Uppsala är hans personliga åsikt och inte MSB:s officiella. MSB:s medarbetare har alltid rätt att uttrycka sina personliga åsikter, även då de inte står bakom myndighetens officiella.”

Sedan agerandet uppmärksammats i sociala medier står det enligt Ledarsidorna klart att det inträffade nu har blivit ett personalärende som hanteras internt MSB.

Detta var det första seminariet av tre i samarbete med Uppsala universitet, Stockholms Universitet samt Södertörns högskola. Ibn Rushd svarar för administrationen av samtliga.

*

Se mer om Muslimska brödraskapet i Samtiden: Muslimska Brödraskapets dolda agenda (28/2 2017), Rätt att kartlägga Muslimska brödraskapets ambitioner i Sverige (ledare 3/3 2017), MSB utsatt för islamistisk hetskampanj (17/6, 2017), Muslimska brödraskapet klart närvarande i Sverige (7/3 2018).