Saudiarabien bygger sin legitimitet på fundamentalistisk islam, på salafism, som innebär att medeltida texter om profeten Muhammed ses som föredömliga. Hur kan man bli förvånad att en stat som säger sig bygga på dessa bestialiska texter också beter sig bestialiskt?

Mordet på journalisten Jamal Khashoggi tycks ha varit barbariskt och bestialiskt. Den 2 oktober gick han in på det saudiska konsulatet i Istanbul och kom inte ut igen. Den turkiska tidningen Yeni Safak uppger, enligt AFP, att man har tagit del av ljudinspelningar där det kan höras hur Khashoggi förhörs under tortyr – och får sina fingrar avklippta för att sedan halshuggas.

Ingen civiliserad stat utsätter människor för sådan tortyr. Mycket pekar på att Saudiarabien ligger bakom. Och Saudiarabien är ingen civiliserad stat.

Det är i stället en stat som bygger sin legitimitet på fundamentalistisk islam, på salafism, som innebär att medeltida texter om profeten Muhammed ses som föredömliga. Och mer än så. Profeten har alltid sista ordet.

Tittar man på det styre och den rättvisa som finns i dessa texter, så är det en teokrati. Religionen bestämmer allt. Där är yttrandefriheten underordnad religiösa dogmer. Och tittar man på brott och straff i dessa texter, så hittar man tortyr, stening och lemlästning.

Det finns så klart massor av texter som handlar om andra saker, och som till och med kan vara sympatiska och kloka. Men det betyder inte att det dåliga sakerna inte finns där. Och ingen av Saudiarabiens imamer har hittills sagt att Muhammed hade fel i någonting.

Hur kan man bli förvånad att en stat som säger sig bygga på dessa bestialiska texter också beter sig bestialiskt? Borde inte detta vara förväntat? Dessutom vet vi ju att den saudiska, teokratiska diktaturen halshugger folk på löpande band. Rättsväsendet är ett slakthus.

Vad är egentligen skillnaden mellan Islamiska Staten i Irak och Syrien (IS) och vad man skulle kunna kalla Islamiska Staten i Saudiarabien (ISS)? De är så lika eftersom de i grunden bygger på samma texter och samma trosuppfattningar. Det är ingen slump att både IS och den saudiska regimen halshögg folk. De har fått det från samma källa.

I den svenske orientalisten Tor Andraes Muhammedbiografi från 1930 – en bok alla som vill förstå islam borde läsa – återberättas en mindre smickrande episod ur profetens liv. En judisk poet vid namn Ka’b ibn Al-Ashraf hade ”särskilt ådragit sig profetens bittra hat”. Orsaken var att poeten diktade satiriska verser. ”Muhammed”, konstaterar biografen, ”var som hans landsmän i allmänhet synnerligen känslig för den poetiska satiren. Förolämpningar av sådan art glömde han icke lätt.”

Andrae redogör sedan för hur det gick till när profeten Muhammed skickade sina män för att mörda Ka’b. De lockade ut honom ur hans hus med hjälp av list: de påstod sig vara missnöjda med Muhammeds styre. När Ka’b kom ut halshögg de honom under ropet Allahu akbar. Muhammed var mycket nöjd.

Men medan IS bombas, så säljer man vapen till Saudiarabien. Frågan är hur länge USA och övriga västvärldens tålamod kommer att räcka. För Saudiarabien är inte bara ett problem för sina egna medborgare, särskilt tänkande människor som vill uttrycka sina tankar, utan också för oss.

Regimen finansierar nämligen missionsverksamhet i västvärlden. Man sprider salafismen, den strömning i islam som ligger till grund för Al-Qaida och IS. Flera imamer och predikanter i Sverige har fått sin utbildning vid den salafistiska skolan, ”universitetet”, i Medina.

Hösten 2016 reste Stefan Löfven till Saudiarabien för att fjäska för diktaturens kreatur. Han ville dock inte kalla landet en diktatur. ”Jag vill inte sätta etiketter på länder”, sade han. Men det är inte bara en etikett, utan en korrekt beskrivning.

Jihadismen uppstår inte i ett vakuum utan är en följd av trosuppfattningar och indoktrinering. Och till följd av spridningen av salafism, och islamisk fundamentalism i allmänhet, är yttrandefriheten hotad även här. Massakern på den franska satirtidningen Charlie Hebdos redaktion visar hur allvarligt hotet är.

15 av de 19 flygplanskaparna i den största jihadistiska attacken mot väst någonsin, 11 september-attackerna år 2001, kom från Saudiarabien. Och hela terrorgruppen leddes av en saudier, Usama bin Ladin, som hade fallit i onåd eftersom han trodde på en version av salafismen som var ännu mer extrem och ännu mer våldsam än den saudiska regimens. Man bör känna till att oppositionen i Saudiarabien inte bara består av yttrandefrihetsförespråkare – där finns också en stark röst som ropar efter strängare tillämpning av sharia.

Det är möjligt att kronprins Salman inte visste något om mordet, men att regimen, som är större än kronprinsen, inte skulle ha något med det att göra, har i alla fall jag svårt att tro. Samma västerländska medier som för några år sen hyllade ”den arabiska våren” har utmålat kronprins Salman som förnyare, måttfull i sin islamtolkning och modern. Finns skäl att vara skeptisk.