NEDERLÄNDERNA. Myndigheter i Nederländerna har upptäckt ett gigantiskt välfärdsbedrägeri bland migranter med dubbla medborgarskap från Turkiet. 17 miljoner euro i tillgångar har undanhållits myndigheterna under två undersökta år. Tusentals äger hus i hemlandet.

Under åren 2016 och 2017 har 600 fall granskats som visar att 17 miljoner euro i tillgångar har gömts undan från myndigheterna, berättar sajten Voice of Europe.

De som är berättigade till bidrag i Nederländerna måste enligt reglerna vara totalt öppna med sin finansiella situation och tillgångar. De som är medborgare i landet eller som har permanenta uppehållstillstånd och äger fastigheter eller kapital har inte rätt att få bidrag. Att gömma undan sådanaa förhållanden räknas som bedrägeri.

Tidningen De Telegraaf kallar fenomenet ”ett stort problem”. Enligt den är mellan 8 000 och 12 000 turkar och många andra migranter eller innehavare av dubbla pass från andra länder, del av ett sådant olagligt förfarande.

Ingen har tagit tag i det
Problemet har existerat i decennier utan att någon har tagit tag i det. Anledningarna till att man har förbisett detta är enligt tidningen: Rädsla för diskriminering, kostnader för att göra efterforskningar, hot från utlänningar eller helt enkelt inte tillräcklig kunskap.

En turkisk politiker i Erdogans parti AK kallar den Nederländska regeringens efterforskningar olagliga.

Det finns signaler på att samma välfärdsbedrägerier av turkar sker i även andra EU-länder. Voice of Europe har tidigare berättat om hur en hel turkisk by lever på tyska bidrag.