ISLAMISM. Socialdemokraterna, partiet som som talar om ”värdegrund” och ”anständighet” står naket i skandalen med SSU. Inte bara har SSU Skåne tagits över av islamister och salafister, ledningen har vänt ett blint öga till det. Men samarbetet mellan S och islamister har pågått länge, sedan 1994 när avtal slöts med SMR.

Varbölden spricker. Under måndagen avslöjades att SSU Skåne har tagits över av en grupp islamister med kopplingar till en homofobisk moské och en militärregim, att man anser att homosexuella har ”smutsigt blod”,  ersätter internationalen med arabisk sång och beter sig hotfullt och aggressivt, byggs på med uppgifter om att ledningen visste – men inget gjorde.

Aggressiviteten hos falangen beskrivs som att ”det fanns en medveten avsikt att skapa kaos” och ”Det fanns en tidpunkt då jag kände behovet att tillkalla poliser”, står det i en rapport som skickades till partistyrelsen, SSU:s förbundsstyrelse och styrelsen för LO-distriktet i Skåne.

Man talar om ”ett gäng unga män (och ett par kvinnor), flera av dem tio år äldre än de flesta aktiva, haft som enda fokus att försöka avsätta distriktsstyrelsen och välja en ledning bestående av sig själva”.

”Under mina 20 år i arbetarrörelsen har jag aldrig upplevt något liknande”, lyder ett vittnesmål från 2017.

Skrattad åt
På Twitter skriver även Jonatan Svensson Glaad, numera LUF, om sina fem år i SSU:

”Blev 2016 öppet skrattad åt av Botkyrkadelegationen (som hade växt med ca 300% och jag misstänker var köpta medlemar för att kuppa in den nya distriktstyrelsen) efter varje anförande jag gjorde på distriktårskongressen, antagligen för jag gick ’feminint’ och ’betedde mig bögigt’.”

Uppgörelse
Det förtjänas att påminnas om Socialdemokraternas uppgörelse med islamister. Prästen och debattören Helena Edlund har bland andra skrivit om den oheliga allians som Socialdemokraterna slöt med Sveriges Muslimska Råd, SMR. SMR har kopplingar till Muslimska brödraskapet och leddes av shariaförespråkaren och islamisten Mahmoud Aldebe (make till Ebtisam Aldebe, C-nämndeman som dömde enligt sharia).

Man såg en win-win situation, SMR ville ha inflytande och S ville ha valboskap bland den växande gruppen muslimer i Sverige. Ett öppet samarbete ansågs inte lämpligt utan S la ut det på Broderskapsrörelsen, socialdemokratins kristna gren, som bytte namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet, och den kristna profilen ersattes av en mångreligiös.

Kohandel
Utbildning och seminarier hölls på Bommersvik mellan 1996 och 1998. S svalde idén om en specifik muslimsk identitet och inledde en kohandel med politiska mandat. Det fanns en detaljerad plan:

”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län. SAP ska ha 2 000 muslimska medlemmar och 300 ska ha fått en politisk grundutbildning. En viktig del i arbetet är att föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”

Identitetspolitikens födelse
I MSB-rapporten Muslimska Brödraskapet i Sverige 2017, menar författarna att samarbetet mellan S och SMR kan betraktas som den svenska identitetspolitikens födelse och att det i  överenskommelsen ”framgick tydligt att SMR ville ha ett parallellsamhälle. Den grundläggande tanken att ”muslimer” utgör ett kollektiv med en viss definition utgör, som påpekats, en bärande idé hos MB (och andra islamister).”

Man skriver vidare att:

”Mahmoud Khalfi, imam i MB:s viktigaste svenska moské, såg det dock som en framgång för MB:s islamism när Mehmet Kaplan fick jobbet som minister i den rödgröna regering som leds av Stefan Löfven. I arabiska medier sa han bland annat att ”genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige”.

Brev med krav
Inför valet år 2006 omsatte Mahmoud Aldebe teorin till praktik och i ett brev till samtliga riksdagspartier krävde han hur det svenska samhället skulle anpassas till  ”den muslimska minoritetens” önskemål: Statlig imamutbildning, betald ledighet vid muslimska helgdagar, automatisk lärarlegitimation åt imamer och hemspråkslärare, muslimska begravningsplatser i samtliga kommuner, halalslakt, könssegregerade simhallar och gym, samt byggande av en moské i varje svensk kommun. Dessa skulle byggas ”utan hinder” och kommunerna skulle garantera räntefria lån.

Sharia
Aldebe krävde även införande av särlagstiftning och sharia, främst gällande familjerätt, för att ”befrämja den muslimska gruppens status och skydda den mot majoritetssamhället”.

Socialdemokraterna tog överenskommelsen med SMR på största allvar. Under den socialdemokratiska partikongressen 2013 valdes Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa in i partistyrelsen, men tvingades avgå, på grund av sina islamistiska kopplingar.

Draksådd
Omar Mustafa är bara en i raden av islamister som omfamnats och utbildats av Socialdemokraterna, skriver Helena Edlund. Organisationer som säger sig företräda ”muslimer i Sverige” fortsätter att håva in miljoner kronor av svenska skattepengar, trots att de i många fall bevisats sprida såväl religiös extremism, antisemitism, homofobi och kvinnohat.

Helena Edlund:
”Socialdemokraterna har två mål: Att ta makten och att behålla den. I sin strävan efter att uppnå dessa mål valde man helt sonika att sälja ut demokratin till religiösa extremister och antidemokrater. Draksådden från den oheliga alliansen får vi nu alla skörda.”