Vid en presskonferens på fredagseftermiddagen presenterades förslag till nytt styre i Trelleborgs kommun för den kommande mandatperioden. Förslaget innebär att moderaterna och kristdemokraterna kommer att styra i minoritet med stöd av sverigedemokraterna. Tillsammans har de tre partierna 28 av kommunfullmäktiges 51 mandat.

I den skånska kommunen Trelleborg med nu omkring 42.000 invånare hade Socialdemokraterna länge egen majoritet. Även om man förlorade den, förblev man största parti. Fram till nu.

I årets val blev Sverigedemokraterna största parti med 13 mandat, mot 12 vardera för S och M.

Utvecklingen framgår i grafen (källa: Wikipedia). Högst upp anges mandatfördelningen 1970 och längst ner 2018.

På måndag samlas kommunfullmäktige till det första mötet med de nyvalda ledamöterna. På dagordningen står främst val av presidium i kommunfullmäktige. Först senare i höst blir det aktuellt med val till de olika nämnderna och styrelsen, rapporteras på kommunens hemsida.