I Ockelbo kommun i Gävleborg har samarbete inletts om platser i nämnder och styrelser mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det är en så kallad valteknisk samverkan som har avtalats och som innebär att man får bättre möjligheter i fördelningen av ledamöter och suppleanter i de olika politiska nämnderna.

– Det här var väntat, vi hade samtal redan under valkampanjen, säger gruppledaren Jonny Lindblom (SD) i Ockelbo kommunfullmäktige, till SVT.

Moderaterna tog kontakt med honom och efter det hörde Lindblom av mig till KD. Han berättar att avtalet om en valteknisk samverkan skrev av de tre partierna för omkring två veckor sedan.

– Det här innebär en starkare opposition i Ockelbo. Och jag tror att det kommer att spilla över till nästa val, då kan vi få egen majoritet, säger Jonny Lindblom (SD).

Kraftig valframgång
I Ockelbo ökade Sverigedemokraterna kraftigt i kommunvalet, med 9,5 procentenheter till 25,3 procent. Därmed är man kommunens näst största parti med 8 mandat av 31 i fullmäktige.

Som framgår av figuren (som visar mandatfördelningen i valet 1970 överst och i valet 2018 nederst) har Ockelbo länge haft stor röd majoritet. I årets val tappade S-V-MP majoriteten och har tillsammans bara 15 mandat.

M-KD-SD har nu 11 mandat i den valtekniska samverkan. C är vågmästare med 5 mandat, medan L åkte ur.

Genom samverkan har oppositionen i kommunen stärkt sin representation i nämnder och styrelser.

– Jag ser inget problem med att det är SD som vi samarbetar med. Det här är ett sätt att bedriva en bättre oppositionspolitik på, säger Linus Gunnarsson, Moderaternas gruppledare i Ockelbo.

Samverkan i Ockelbo skapar förhoppningar om att liknande utveckling kan ske på fler håll.

– Det är glädjande att Moderaterna och Kristdemokraterna nu inleder samarbete med Sverigedemokraterna.
Jag hoppas att samarbetet i Ockelbo nu öppnar den dörren för mer samarbete i kommuner och landsting, säger till Samtiden Mattias Eriksson Falk (SD), regionråd i Region Gävleborg och vice distriktsordförande i SD.

– Jag tror att viljan till samarbete med Sverigedemokraterna är stor även i resten av Sverige men att man inte ännu vågat ta steget och genomföra det, summerar Eriksson Falk.