BLASFEMILAGAR. Enligt islams egna skrifter hade dess grundare Muhammed sexuellt umgänge med sin nioåriga hustru Aisha. Detta kallade en österrikisk kvinna för pedofili. Men att säga så är olagligt och kvinnan kan åtalas, anser Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Det är olagligt att förolämpa islams profet Muhammed genom att kalla hans äktenskap med en nioårig flicka för pedofili. Det enligt en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter som kom under torsdagen. Domstolen slår fast att österrikiskan  Elisabeth Sabaditsch-Wolff inte omfattas av yttrandefriheten då hon kallat Muhammed för pedofil, rapporterar AP.

Islams grundare och krigsherren Muhammed levde omkring 570-632. Enligt islamska skrifter var han 53 år när han gifte sig med Aisha som var sex år. Tre år senare fullbordades äktenskapet sexuellt. Detta har Elisabeth Sabaditsch-Wolff tagit upp i två seminarier om islam som hölls 2009.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff åtalades 2011 i Österrike och domstolen i Wien ansåg att hon har kränkt muslimska trosbekännare genom att ha anordnat seminarier om islam och bland annat kallat Muhammed för pedofil.

Sabaditsch-Wolff dömdes till böter på 480 euro, utöver rättegångskostnaderna, för nedsättande kommentarer om islam. Domen överklagades men fastslogs av högre instans.

Nu går alltså Europadomstolen på samma linje och menar att man i domen har ”balanserat kvinnas rätt till yttrandefrihet mot andras rätt till skydd för sina religiösa känslor”.

Europadomstolen menar att kvinnan har överskridit den tillåtna gränsen för yttrandefriheten.

Den österrikiska domen har tjänat sitt lagenliga mål att ”upprätthålla religiös fred”.