Sedan det belagts att läromedel som distribueras genom UNWRA innehåller antisemitiska skolböcker har EU frusit delar av biståndet till Palestinska myndigheten.

Dessa böcker har varit rent beställningsjobb från den Palestinska Myndigheten – och det svenska konsulatet i Jerusalem, skriver Ledarsidorna.

Underrättelseorganisationer, som Terrorism information Center, har i granskning av all skollitteratur i UNRWA:s skolor från årskurs 1 till 10 funnit systematisk propaganda i läroboksformat.

Detta underrättelsematerial har fått EU-parlamentet att beslutat sig för att frysa bistånd till den Palestinska myndigheten om cirka 150 miljoner kronor. Utöver det har USA, som tidigare varit den största enskilda biståndsgivaren, tagit beslut om att skära bort totalt cirka 2,3 miljarder kronor av deras bistånd till den Palestinska myndigheten och FN-organet UNRWA.

Sverige är den idag bland de enskilt största biståndsgivarna såväl enskilt som genom UNRWA och EU efter det att USA fryste sitt bistånd tidigare i år. Enligt den sammanställning som Ledarsidorna låtit göra ligger det sammanlagda biståndet på runt 800 miljoner kronor per år om det direkta biståndet summeras med de som går genom mellanstatliga organisationer.