GYMNASIELAGEN. Migrationsdomstolen i Göteborg drar tillbaka sin begäran om att få gymnasielagen prövad av EU-domstolen. Således kommer inte lagen att prövas av en högre instans. Migrationsöverdomstolen kom med beslutet att lagen kan tillämpas i förra veckan.

Den så kallade gymnasielagen som var tänkt att ge uppehållstillstånd till asylsökande som har fått avslag, har skapat stor debatt under året. Den juridiska kritiken har varit svidande men nu har Migrationsöverdomstolen fattat det slutliga beslutet att lagen gäller. Samtidigt aviserar Migrationsdomstolen i Göteborg att man drar tillbaka sin begäran om att få lagen prövad av EU-domstolen. Ingen högre instans kommer pröva lagen och Migrationsöverdomstolens beslut gäller.

Förvirring rådde
Det var under sommaren som gymnasielagen skapade stora rubriker. Efter att ha börjat gälla den 1 juli valde Migrationsdomstolarna i Stockholm och Malmö att underkänna lagen. Man hänvisade till att lagen bröt mot annan lagstiftning och att den var alldeles för oklar. Samtidigt kom andra Migrationsdomstolar att upprätthålla lagen. Förvirringen var stor i väntan på att Migrationsöverdomstolen skulle granska lagen. Därför valde Migrationsdomstolen i Göteborg att begära granskning från EU-domstolen.

– I det läget som vi befann oss då, hade vi ett stort antal mål, det var ju oklarheter om och när Migrationsöverdomstolen skulle komma att ta upp det här avgörandet, säger Johan Sanner som är chefsrådman på Migrationsdomstolen i Göteborg.

Granskningen skulle ta tid
Man hoppades att man kunde få till en snabb granskning i EU-domstolen. Istället fick man beskedet att granskningen kunde dröja upp till 16 månader. Migrationsdomstolen lyfter tre skäl till att man drar tillbaka sin begäran. Förutom att Migrationsöverdomstolen nu har sagt sitt och att väntetiden var så pass lång är man skeptisk till att dra ut på prövningen när gymnasielagen är en tidsbegränsad lag.

– Och det är också så att det gäller en tidsbegränsad lag, det vill säga aktualiteten försvinner ju ganska fort på området. Sammantaget, de här tre omständigheterna, framför allt gjorde att vi ansåg att det fanns anledning att dra tillbaks begäran, säger Johan Sanner.

11 000 ansökningar har kommit in
Sista datum för att ansöka om uppehållstillstånd via gymnasielagen var den 30 september. Migrationsverket har fått in 11 000 ansökningar men avbröt arbetet under tiden som migrationsdomstolarna var oeniga om lagens tillämpning. Efter Migrationsöverdomstolen beslut ska nu Migrationsverket behandla samtliga ärenden för att sedan avgöra vilka som får stanna.