Demoskop har genomfört den första opinionsmätningen efter valet. Bilden är splittrad mellan partierna inom blocken. S och SD går fram, medan MP och M tappar.

Spelet om regeringsmakten har helt dominerat politiken under de dagar mätningen utfördes. Socialdemokraterna som varit hårdast mot SD går fram, men det gör också Sverigedemokraterna som visat samarbetsvilja genom att rösta på M-kandidat till talman, trots att M medverkade till att SD förlorade sin vice talman.

Mest tappar Miljöpartiet, nästan var fjärde väljare. Också Liberalerna tappar stort, var åttonde väljare. Båda dessa partier har också varit kraftigt emot att SD ska få inflytande i enlighet med partiets väljarstöd.

Moderaterna som ger oklara signaler om regeringsbildningen förlorar en procentenhet.

TABELL
S: 30,6 (+2,3)
SD: 18,0 (+0,5)
M: 18,8 (-1,0)
C: 8,7 (+0,1)
V: 7,7 (-0,3)
KD: 6,1 (-0,2)
L: 4,8 (-0,7)
MP: 3,5 (-0,9)

Demoskop har frågat 1 616 personer under tiden 25 september – 2 oktober, rapporterar Expressen.