YTTRANDEFRIHET. Christina, 65, dömdes till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp i hovrätten. Det är mycket ovanligt att någon döms till fängelse för åsiktsbrott. – Jag känner inte till något annat fall, säger advokat Bertil Tengberg.

Uttalandena uttrycker ”straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning” skriver Göta hovrätt i fredagens dom där Christina döms på åtta punkter för hets mot folkgrupp.

Personer har tidigare dömts till fängelse för hets mot folkgrupp. Men det är ofta personer från extremgrupperingar och som vill avskaffa demokratin, alltså att det finns en politisk dimension. Men att en vanlig pensionär har uttryckt sig mot islam och invandring i slutna facebookgrupper, och att det har lett till fängelsedom i flera månader, är mycket ovanligt – om det ens har inträffat förut.

Advokat Bertil Tengberg har ännu inte talat med sin klient efter hovrättsdomen i fredags och vill därför inte kommentera domen. Inte heller om man tänker överklaga domen eller inte.

– Vi har inte hunnit diskutera domen än och hur vi ska hantera den här situationen. Jag kommer att överlägga med min klient innan vi gör några ytterligare ställningstaganden, säger han.

Allmänt talat, är det inte väldigt ovanligt med fängelse för åsiktsbrott?

– Det kan man tycka, att i relation till andra typer av brott att det är en kraftig reaktion från rättsväsendets sida, säger Bertil Tengberg.

Han säger att han inte känner till något sådant fall alls.

– Nej, inte vad jag känner till, säger Bertil Tengberg till Samtiden.

Näthatsgranskarens vittnesmål, hade det någon stor betydelse för domens utfall?

– Nej, det hade det inte.

Kan du säga någonting om varför du tror att det blev fängelse?

– Nej, domstolen har uppenbart värderat straffvärdet på det här sättet. Jag har inga mer kommentarer förrän jag har diskuterat med min klient, säger Bertil Tengberg.

Mycket resurser
Christinas fall har väckt stor uppmärksamhet på sociala medier. Rättsväsendet, polisen och Näthatsgranskaren har lagt ned i mångas ögon oproportionerligt mycket resurser på att få henne fälld.

Som Samtiden tidigare skrivit har Christina förhörts av polis i flera timmar under sex tillfällen. Hon har också hotats med att hon skulle hämtas av polis, tvingats lämna ifrån sig sina nycklar för att polisen ska göra husrannsakan, vilket de också gjorde och tog då med sig en ny ipad. De har även beslagtagit hennes mobil när hon väntade samtal från läkare.

Förundersökningen är på 150 sidor. Samtidigt som allt detta arbete gjorts rapporteras det ständigt att polisen inte har resurser att hantera all grov brottslighet och att våldtäktsanmälningar läggs på hög.

Plågat ihjäl djur
Näthatsgranskaren, Tomas Åberg, har fått statligt stöd på 600 000 kronor för att granska ”näthat”. Åberg har spenderat mycket tid med att jaga efter Christinas uttalanden i slutna Facebookgrupper, han samlade även ytterligare bevisning efter tingsrättens friande dom, samt medverkade som vittne på telefon i hovrätten.

Tomas Åberg använder ett speciellt sökverktyg på internet som Datainspektionen håller på att granska ifall det är förenligt med den nya GDPR-lagen. Själv belades Åberg med djurhållningsförbud av länsstyrelsen efter att ha plågat djur till döds på sin gård.

Slagen medvetslös
Christina blev slagen medvetslös och blodig av ett invandrargäng 2016.
En motivering i domen till fängelse var att Christina tidigare har dömts till villkorlig dom för försök till utpressning 2016, och att hon därmed ”återfallit i brottslighet”.

Finns inget brottsoffer
Många har kommenterat att det är hårt att döma en person till fängelse för att ha skrivit saker i en sluten Facebookgrupp, som det skulle vara ytterst ovanligt att någon muslim (då en del av hennes kritik vänder sig mot islam) skulle få syn på. Det finns alltså inget brottsoffer, ändå dömer man till flera månaders fängelse.

Samtidigt frias många utländska våldtäktsmän helt, eller får villkorlig dom, trots grova brott mot verkliga brottsoffer.

Många kommentarer
Några av kommentarerna på sociala medier:

”Men att uttrycka generella åsikter, om än avskyvärda sådana är en grund lagstadgad mänsklig rättighet i alla fall i detta land?”

”Att hata och kränka svenskar i Sverige anses fint och bra enligt denna lag, men att vara kritisk mot en samhällsförgiftande religion som islam anses rasistiskt.”

”Det är tydligt att de vill skrämma folk till tystnad. HMF är egentligen en lagstiftning för att kontrollera åsikter, tankebrott helt enkelt. Detta samtidigt som utländska våldtäktsmän ofta inte får fängelsestraff utan bara villkorlig eller samhällstjänst.”

”Därmed har Sverige skapat sin första politiska fånge.”

”Men tre månaders fängelse för nedskrivna tankar i en sluten Facebookgrupp? Är väl högre straff än för både sexuella övergrepp och ringa misshandel?”
”De, som mig veterligt tidigare ådömts fängelsestraff för HMF, har varit unga män engagerade i högerextrema organisationer.”