MSB, där Dan Eliasson är chef, tänker bestraffa de frivilliga som ställde upp och släckte skogsbränder i somras. Brev har gått ut om att de ska förmånsbeskattas för de tält och mat som myndigheten ställde till förfogande.

Kampen mot bränderna samordnades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Många anställda inom svenska räddningstjänster avbröt sina sommarsemestrar för att hjälpa kollegor runt om i landet att bekämpa skogsbränderna. Tusentals frivilliga ställde också upp när Sverige brann i somras.

Men nu meddelar MSB att personal som ryckte ut under sin semester ska förmånsbeskattas för att ha sovit i skolor och tält – gratis.

– Vi lämnade familjer och semester för att hjälpa Sverige i kris. Nu ska vi förmånsbeskattas för våra nätter borta och för den kalla mat vi fick äta i knät under sena nätter, säger en av de frivilliga.

– Det är skrattretande och förtjänar att ifrågasättas, säger en person som jobbade med en specialistfunktion under skogsbränderna, till Aftonbladet.

– Jag kände mig både förbannad och road när jag fick brevet från MSB. Det är rätt löjligt att beskatta mig för att ätit kall dålig mat under fältmässiga former för att kunna lösa en akut uppgift i en nationell krissituation.

Det är personer som ingår i MSB:s resurspool som rycker in vid nödlägen som fått utskicket om att de kan komma att förmånsbeskattas för boende och mat.