Centerpartiet och Liberalerna har fått ultimatum från Ulf Kristersson (M). Till på måndag har de att välja mellan att ingå i en alliansregering som blir beroende av Sverigedemokraterna, dock utan att förhandla med dem. Eller samarbeta med en regering från riksdagen. Ett tredje val är att vända Kristersson ryggen och gruppkrama Stefan Löfven.

Ulf Kristersson (M) vill att hela Alliansen ska bilda regering, trots att den i dagsläget bara kan bli verklighet om Sverigedemokraterna ger sitt passiva eller aktiva stöd. En sådan lösning har Centerpartiet och Liberalerna hittills sagt nej till.

Därför ska Kristersson också ha presenterat ett alternativ där allianspartier som inte vill sitta i regeringen erbjuds ett samarbete i riksdagen. På Facebook skriver Kristersson om de väljer att inte ingå i regeringen: ”Jag har därför också uttryckligen föreslagit att alla Alliansens partier – om inte alla sitter i själva regeringen – ger den nya regeringen ungefär ett år, innan samarbetet utvärderas och frågan prövas om vi kan bredda regeringen.”

Han skriver att SD inte ska ”ges inflytande över regeringens politiska inriktning”.

På måndag ska Centerpartiet och Liberalerna lämna besked till Kristersson. Och på tisdag ska Ulf Kristersson träffa talmannen. Har han då inte fått klartecken från sina allianskollegor hur de ställer sig till en alliansregering med alla fyra eller en mindre regering som samarbetar som en allians i riksdagen är det upp till talmannen att besluta om han trots det ska föreslå riksdagen Ulf Kristersson som statsminister och låta frågan avgöras i votering, eller om talmannen ska låta Stefan Löfven ta över sonderingsuppdraget att bilda regering.

Löfven kan då bjuda in Lööf och Björklund att ingå i hans regering.