MIGRATION. Antalet kvotflyktingar som får rätt att komma till Sverige har ökat från 1 900 personer år 2016 till 5 000 i år. Migrationsverket rapporterar om att man hämtat hit ca 4 000 personer hittills och att man förbereder sig på att ta emot den resterande kvoten under hösten. Sverige är det tredje största mottagarlandet i världen av kvotflyktingar.

Som en följd av den migrationspolitiska uppgörelsen 2015 har antalet kvotflyktingar ökat för varje år som gått. Från 1 900 personer år 2016 till 5 000 personer under 2018. Senast Sveriges flyktingkvot var såhär stor var under Bosnienkriget år 1994. Regeringen beslutar om Sveriges årliga flyktingkvot efter dialog med UNCHR, FN:s flyktingorgan. Tack vare ökningen är Sverige nu det land som tar emot tredje mest kvotflyktingar i världen. Endast USA och Kanada tar emot fler.

Förväntas fylla kvoten i november
Under året har Sverige tagit emot 4 000 personer och Migrationsverket räknar med att man kommer att fylla kvoten under november månad. Bland annat har man planerat tre stycken så kallade delegationsresor för att besöka flyktingläger och kunna ta beslut om vilka som får åka till Sverige. I år har man besökt bland annat Niger, Egypten och Turkiet.

– Tack vare insatsen i slutet av 2017 kunde vi överföra många kvotflyktingar i början av året, och därefter har arbetet flutit på bra. Vi tror att vi kan fylla kvoten redan i november, säger Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen, som Migrationsverkets arbete med kvotflyktingar kallas.

Fokus på flyktingar i Niger
Migrationsverket har gett särskilt fokus till flyktingar som befinner sig i Niger. Bland annat skickade man under sommaren en delegation till flyktinglägren där för att välja ut 200 personer som kom att få rätt att åka till Sverige. Anledningen är den ökande instabiliteten som råder i Nigers grannland Libyen.

– Säkerhetsläget förändras snabbt i Libyen just nu, och därför fick vi skjuta upp resan till Niger några veckor. Nu kommer vi att åka dit under hösten för att ta ut kvotflyktingar som annars kanske skulle utsatt sig för livsfara på Medelhavet, säger Oskar Ekblad.

Tvång att ta emot flyktingar anses fungera väl
En annan del av migrationsuppgörelsen var att kommunerna var tvungna att ta emot flyktingar. Migrationsverket anser att samarbetet med kommunerna har fungerat väl och hänvisar till att man snabbt har kunnat föra över flyktingar till kommunerna.

– Samarbetet med kommunerna är helt avgörande för vidarebosättningsarbetet. Utan deras mottagande skulle vi inte kunna erbjuda de här människorna en nystart i Sverige, säger Oskar Ekblad.