TYSKLAND. Högerpartiet AfD har tröttnat på att partiet smutskastas av lärare i skolorna. De har startat en webbportal där elever och föräldrar ska kunna anmäla lärare som yttrar sig partipolitiskt. Detta har utlöst en proteststorm i Tyskland där ledande politiker som jämför med nazisternas övervakning. 

AfD startade i september webbportalen ”Neutrala skolor Hamburg”, där användare anonymt kan rapportera om de anser att lärare eller skolpersonal kränker neutralitetslagen. ”Åsiktspioneri” kallar kritikerna initiativet.

Bakgrunden till portalen är uppgifter till AfD från föräldrar, elever, lärare, skolledare och till och med tjänstemän, uppger partiet på sin webbsida.

– Dessa sträcker sig från klumpig AfD-bashing, till bristfälligt och olämpligt undervisningsmaterial, till lärare med ”FCK AfD T-shirts” eller skolmeddelanden som kräver demonstrationer mot AfD, skriver partiet.

Syftet med webbportalen är att ge information om lagstiftningen kring neutralitetskravet samt att öka medvetenheten om hur man tillämpar neutralitet enligt skolpraxis. Samt hur de drabbade kan försvara sig mot skolan vid brott mot neutraliteten, skriver AfD vidare.

Stark kritik
Initiativet planeras att utökas till ytterligare nio delstater, vilket har gett kraftiga reaktioner. Flera tyska politiker och lärarförbund har dömt ut AfD-initiativet som ett försök att skrämma och disciplinera lärare.

– Detta är äckligt ideologiskt spioneri, som vi känner igen från nazitiden och Stasi, säger kulturminister Christian Piwarz (CDU).

– Här försöker man organisera öppet angiveri, säger delstaten Baden-Wurttembergs regeringschef Winfried Kretschmann och beskriver portalen som en ”totalitarismens byggklossar”.

Men AfD försvarade onlineportalerna i förbundsdagen. ”Det här har inget att göra med uppsägningar”, säger parlamentsledamot Bernd Baumann. ”Majoriteten av journalisterna är vänstergröna och de är kvar. På skolorna borde det kunna vara likadant.”

Demonstrationsbön
Vid en första delrapport har AfD rapporterat om incidenter av ”demonstrationsbön” av muslimska studenter, samt att många studenter inte längre öppet vågar säga sin mening om migrationspolitiken. Det har även framförts hot mot AfD.

– Men den stora medieintresset har också inneburit att eleverna alltmer får en egen bild av plattformen och inte bara medias. För detta får vi mest positiv feedback”, säger Alexander Wolf (AfD).

Plattformen har även fått hot och kränkningar.

– Detta beteende är skamligt, men det visar också att vi har initierat en obekväm och nödvändig debatt med vår verksamhet.

Inte trivial fråga
AfD menar att brott mot principen om neutralitet inte är en trivial fråga, eftersom det är oftast syftar till partipolitiska eller ideologiska mål. Att eleverna är underordnade lärarna gör det särskilt problematiskt.

– Det finns redan tillräckligt med ideologiprogram på Hamburgs skolor som vill diktera vad studenterna ska tycka. Politisk indoktrinering av statliga myndigheter eller deras anställda är oförenlig med bestämmelserna i grundlagen och andra lagar.

Skadar elevförmåga
Den största skadan blir att elevernas förmåga att bilda sina egna politiska åsikter försämras, menar AfD.

– Även om indoktrinerinen inte lyckas, blir det oftast ett klimat där elever inte längre öppet uttrycka sina åsikter, eftersom de fruktar personliga nackdelar eller fientlighet.