Charlie Weimers frågar sig vilket Sverige vi kommer att leva i år 2050 och i vilken civilisation. Han oroas på djupet av den ”radikalisering av islam som pågår, finansierad och understödd av djupt odemokratiska stater som Saudiarabien, Qatar och Turkiet”.

– De finansierar en hög andel av svenska moskéer och de uppmuntrar sina följare att undvika ”försvenskning”. Moralpoliser i förorterna, antisemitiska utfall av radikala imamer, krav på särrättigheter och uttalat stöd för sharia i Sverige, öppet förakt gentemot obeslöjade kvinnor, trakasserier av ”otrogna” i allmänhet och kristna konvertiter i synnerhet utgör några av de konkreta följder som denna islamiska extremism fått i Sverige, skriver Charlie Weimers på Facebook.

Islamism i Bryssel
Han berättar om Bryssel, där han bor genom sitt tidigare arbete som stabschef för euparlamentarikern Lars Adaktusson (KD). Där fick ökända islamistfästena Molenbeek och Anderlecht varsin ledamot från islamistiska partiet Islam i senaste kommunvalet.

– Deras program innehöll då halalskolmåltider, islamiska helgdagar, samt rätten för flickor att bära huvudduk i skolan.

I de nya kommunvalen i oktober ställer partiet Islam upp i 14 av Bryssels kommuner, samt i andra städer. Denna gång vill de bland annat ha separata offentliga transporter för kvinnor och män.

– Efter valet 2012 uttalade sig partiets ordförande i media om att islamiseringen av Belgien nu är i gång, det kan ta flera decennier, kanske ett sekel, men hans slutsats var klar: Belgien kommer att bli ett shariastyrt land.

Sverige år 2050
Charlie Weimers vill helst inte tänka på hur många utanförskapsområden som kommer att finnas i Sverige år 2050.

– Många av oss vill nog undvika att tänka på vad som händer med vårt öppna samhälle om en stor del av befolkningen följer en extrem religiös inriktning, salafismen, som dels förkastar demokratin och dels utgör en god jordmån för jihadism.

Pullfaktorerna kan dock göra att Pew Research prognos högre nivå – 30 procent – kan slå in. Redan med bibehållen invandringsvolym kommer Sverige att ha den största andelen muslimer i Europa – omkring 20 procent.

Stoppa migrationen
Weimers oroas över konsekvenserna, när förföljelsen av kristna och ett kristet kulturarv i Mellanöstern nu sprids i Sverige.
– Den viktigaste åtgärden för att bromsa denna utveckling är att stoppa migrationen, arbetskraftsinvandring undantaget, till Sverige, skriver han.

Med  hänvisning till Oxford-ekonomen Paul Collier menar Weimers att starka pullfaktorer kommer locka ännu fler nya migranter.

– Colliers analys ger med andra ord en klar bild över läget: Sverige kommer med sin välfärdsstat och stora utländska diasporor att vara det kanske mest intressanta bosättningslandet i världen för migranter.

Besviken på KD
Charlie Weimers förhoppning var att Kristdemokraterna skulle ta faran på allvar, särskilt när 350 000 personer beräknas invandra de kommande fyra åren.

– Men partiet går istället till val på ökad anhöriginvandring och återinförande av lagen om ”synnerligen och särskilt ömmande omständigheter” för beviljande av uppehållstillstånd.

Moderaternas beteende visar att man inte betraktar migrationen som en ödesfråga, skriver han. Även om partiet rört sig i rätt riktning föredrar man alltjämt att förhandla migrationspolitik med C, L och S, samtidigt som man vägrar att ens samtala med Sverigedemokraterna.

Flathet mot islamism
– Den andra åtgärden måste vara en uppgörelse med 40 år av multikulturalism och den flathet inför islamism som den inneburit.

– Principen, etablerad 1975 av riksdagen, om att människor själva ska bestämma om de vill integreras i Sverige måste officiellt överges av nästa regering, skriver Charlie Weimers.

Valet på söndag handlar om samhällskontraktet, ”att vårda vad vi har ärvt och om det samhällsbygge som finns framför oss.”
– Migrationen är inte bara valets fråga. Det är vår tids stora ödesfråga, en civilisationsfråga.